Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu

07/01/2021 08:10 Số lượt xem: 30

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của an toàn thực phẩm trong đảm bảo sức khỏe cộng đồng xã hội. Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ quá trình sản xuất ban đầu, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được Bắc Ninh chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, an toàn, Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển ATTP trong sản xuất ban đầu như: hỗ trợ sản xuất tập trung; hỗ trợ sản xuất ATTP; hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, nhà kính; hỗ trợ trang thiết bị bảo quản nông sản khi xây dựng cửa hàng bán nông sản an toàn; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; kinh phí lần đầu mua tem truy suất nguồn gốc…Ngoài ra, cũng tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản bằng các hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường tập huấn về ATTP trong sản xuất ban đầu, thu gom, giết mổ và vật tư nông nghiệp…Thực hiện tốt công tác quản lý và kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung; thực hiện thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất nông nghiệp, thu gom, vật tư nông nghiệp. Chỉ đạo hình thành vùng sản xuất tập trung, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Chú trọng hình thành vùng sản xuất tập trung, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hiện nay, với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, diện tích gieo trồng của tỉnh giảm gần 11,8% so với năm 2014. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Trên địa bàn tỉnh cơ bản hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap, sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh xây dựng và hình thành 545 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao tập trung, quy mô 3 ha trở lên; 71 vùng sản xuất rau màu chuyên canh quy mô từ 5ha trở lên, trong đó 7 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 7 cơ sở được chứng nhận VietGap, diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn chiếm 32% tổng diện tích. Toàn tỉnh có hơn 2.350 ha diện tích trồng cây ăn quả, trong đó có 24 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung quy mô từ 2 ha trở lên; có 2 cơ sở, mô hình được cấp giấy chứng nhận VietGap. Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh có 157 cơ sở được chứng nhận đảm bảo vệ sinh thú y, 20 cơ sở được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; 8 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu. Ngoài ra, cũng hình thành và phát triển 56 trang trại chăn nuôi lợn, 60 trang trại chăn nuôi gia cầm, 4 trang trại chăn nuôi trâu; có 46 cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao. Nuôi trồng thủy sản có bước phát triển vượt bậc cả về năng suất, sản lượng. Toàn tỉnh hiện có 5.171 ha nuôi trồng thủy sản, 2.062 lồng cá trên sông. Hình thành và phát triển được 162 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung từ 10 ha trở lên; đến nay, có 141 cơ sở đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap. Nhằm nâng cao giá trị của nông sản hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, nhiều tổ chức, cá nhân đã áp dụng rộng rãi các công nghệ trong chế biến, bảo quản nông sản. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 65 kho lạnh dung tích bảo quản 30-40 m3/kho; 8 kho lạnh chuyên sâu của doanh nghiệp công suất 150-200 m3/kho; 24 máy sấy nông sản; 8 doanh nghiệp áp dụng công nghệ chế biến sâu từ sản phẩm thô đến thành phẩm.

Để đảm bảo ATTP ngay từ quá trình sản xuất ban đầu, việc xây dựng quy hoạch và thành lập cơ sở giết mổ động vật tập trung, đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Thực hiện tốt việc xác nhận 20 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; ký cam kết chăn nuôi, sản xuất thực phẩm an toàn tại 100% cơ sở nuôi, trồng nhỏ lẻ. Tiến hành đánh giá định kỳ tình trạng ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong rau, thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất ban đầu nhằm kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm. Theo đó, giai đoạn 2018-2020, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã lấy 372 mẫu rau, củ, quả; thị gia súc, gia cầm; thủy, hải sản kiểm nghiệm 2.576 chỉ tiêu đánh giá tình trạng ô nhiễm vi sinh vật, tồn dư kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật; Sở Nông nghiệp &PTNT kiểm tra định kỳ, đột xuất 142 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Kiểm tra và cấp giấy kiểm dịch vận chuyển được 414.727 con lợn, 56.308.732 con gia cầm, 5.622 con trâu, bò thịt, 2.899.107 quả trứng gia cầm giống, 27.227.803 kg sản phẩm thịt, 73.094.493 con cá giống, 130.541 kg lông vũ, 803.460 kg phủ tạng, 76.100 kg da lợn. Ngoài ra, cũng kiểm soát giết mổ được 8.898 con lợn tại các cơ sở giết mổ tập trung; kiểm tra vệ sinh thú y tại 420.062 lượt quầy buôn bán sản phẩm động vật.

 Với sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành chức năng và sự hưởng ứng của toàn xã hội,  hy vọng rằng vấn đề đảm bảo ATTP sẽ không còn là nỗi lo của nhiều cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng ngày càng được đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm./.

Phượng Duyên