Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu: Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy hải sản

16/04/2021 15:39 Số lượt xem: 107

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng, bên cạnh đó tích cực đẩy mạnh các ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm thực phẩm an toàn. Những năm qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất ban đầu đối với sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản; trong thanh tra, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và trong tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP đối với các cơ sở sản xuất ban đầu. Bên cạnh đó, phối hợp triển khai thực hiện tiểu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy hải sản giai đoạn 2019-2020”; xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn”. Phối hợp, tổ chức xây dựng và ban hành các kế hoạch đảm bảo ATTP trong sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản hàng năm...Thông qua việc chú trọng công tác phát triển vùng sản xuất và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn, công tác quản lý sản xuất ban đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Hình thành và phát triển các cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

Theo đó, hiện nay, trong lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh đã có 666 vùng sản xuất tập trung, trong đó có 576 vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao quy mô từ 03 ha trở lên như: Vùng lúa Nếp thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, Tiên Du; vùng lúa tẻ thơm các huyện Quế Võ, Thuận Thành; vùng lúa năng suất cao các huyện Gia Bình, Lương Tài...; 24 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên, như: Vùng cam Đường canh, cam Vinh ở các huyện Thuận Thành, Lương Tài; vùng bưởi Diễn, chuối, ổi huyện Tiên Du, bưởi Da xanh huyện Lương Tài...; có 66 vùng sản xuất rau tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên, như: Vùng cà rốt các huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây các huyện Quế Võ, Yên Phong; ....; Có 66 tổ chức, cá nhân đã tiến hành tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất trồng trọt; bình quân diện tích đã tích tụ của tỉnh là 9,6ha/cơ sở. Đã hình thành và phát triển được 60 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao tổng diện tích 71,36 ha. Trong đó, 13 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 42,23 ha; 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính với tổng diện tích 29,13 ha, cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt trên đơn vị diện tích.

Đối với lĩnh vực phát triển chăn nuôi,  hiện toàn tỉnh có 157 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đảm bảo vệ sinh thú y, 20 cơ sở được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, có 08 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu; hình thành vùng, cơ sở sản xuất an toàn. Toàn tỉnh hiện có 868 trang trại chăn nuôi (theo tiêu chí của Luật Chăn nuôi), trong đó có 27 trang trại lớn, 149 trang trại vừa, 692 trang trại nhỏ. Có 46 cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 06 doanh nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã được UBND tỉnh cấp lại vào năm 2019.

Phát triển các cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đảm bảo vệ sinh thú y (Ảnh minh họa)

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.171ha; số lượng lồng cá trên sông ước đạt 2.062 lồng. Hình thành và phát triển được 162 vùng nuôi thủy sản tập trung từ 10ha trở lên với diện tích 2.757ha, tổng sản lượng thủy sản năm 2019 ước đạt 36.574 tấn. Toàn tỉnh có 94 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó nuôi trong ao đất là 80 cơ sở với diện tích gần 100ha, nuôi cá lồng trên sông là 14 cơ sở với 185 lồng. Có 01 HTX đã được Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ cấp chứng nhận thương hiệu cá sạch, cung cấp ra thị trường 400-500 tấn cá/năm, doanh thu đạt 18-20 tỷ đồng/năm.

Nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tỉnh Bắc Ninh đã hình thành nhiều chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, toàn tỉnh có 19 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn được xác nhận, như: HTX DVNN Ngăm Mạc sản xuất rau an toàn với quy mô tập trung 10 ha, HTX Nông nghiệp rau sạch Hoàng Gia sản xuất rau an toàn với quy mô tập trung 5 ha, Công ty TNHH XNK Nông sản Hải Phong sản xuất rau an toàn với quy mô tập trung 4,5 ha... Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Quản lý ATTP  để xây dựng 03 mô hình sản xuất ban đầu theo chuỗi là: 01 mô hình rau, quả ATTP theo hướng VietGAP; 01 mô hình nuôi cá ATTP theo hướng VietGAP; 01 mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng VietGAPH.

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP trong sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản là một trong những công tác trọng tâm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, dễ tiếp cận tới các đối tượng nông dân, cán bộ làm công tác quản lý nông nghiệp cấp xã, cấp huyện và tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp tham gia xây dựng chuỗi nông sản an toàn. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân ý thức được vai trò, trách nhiệm đối với sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm thực sự an toàn trước khi cung ứng tới tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đảm bảo ATTP trong sản xuất ban đầu đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn do sản xuất nông nghiệp đa dạng về chủng loại sản phẩm, quy mô nên khó khăn cho công tác quản lý. Sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi còn phổ biến; người sản xuất nói chung vẫn còn hạn chế trong việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất cũng như kiến thức trong bảo đảm ATTP.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng đối với sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất ban đầu đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển, cần tập trung vào một số giải pháp sau:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý chất lượng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đối tượng sản xuất kinh doanh, giết mổ nhỏ lẻ; việc quản lý sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông, thủy sản. Trong đó, triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL của nhà nước về ATTP...

- Xây dựng các vùng sản xuất nông sản an toàn đã được quy hoạch. Từ đó tập trung xây dựng và mở rộng các chuỗi thực phẩm an toàn, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để có các sản phẩm chất lượng, an toàn.

- Tăng cường xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho nông sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, tăng cường liên kết, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, kết nối tiêu thụ nông sản thông qua việc hình thành hệ thống cửa hàng kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn và các siêu thị.

- Chú trọng quảng bá các mô hình chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; giúp nhân dân biết, tiếp cận nông sản an toàn, góp phần ổn định thị trường tiêu thụ cho nông dân, doanh nghiệp, là cơ sở để nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh an toàn.

- Tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức, trình độ nông dân về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, mô hình chuỗi sản xuất nông sản an toàn... nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, đáp ứng các quy định về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, nâng cao và ổn định hiệu quả sản xuất./.

Việt Phương