Bắc Ninh chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng nền nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm.

11/12/2020 08:07 Số lượt xem: 78

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng luôn được Bắc Ninh chú trọng thực hiện. Các chính sách khuyến, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được ban hành kịp thời; nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cùng các quy trình sản xuất, công nghệ hiện đại đã được áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và tạo ra những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 56 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với diên tích hơn 213 ha; 72 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ chuồng kín, trong đó có 46 trang trại chăn nuôi lợn, 19 trang trại chăn nuôi gia cầm, 6 trang trại chăn nuôi thỏ, 1 trang trại chăn nuôi bồ câu. Nhiều trang trại đã đầu tư công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin vào sản xuất như: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công Dabaco (xã Lạc Vệ, Tiên Du), với 20.000 m2 chuồng kín nuôi gần 1.000.000 con gà đẻ trứng, mỗi năm sản xuất gần 200 triệu quả trứng thương phẩm các loại; Công ty TNHH Delco (Nguyệt Đức, Thuận Thành) nuôi 30.000 con gà đẻ trứng, mỗi năm sản xuất gần 9 triệu quả trứng thương phẩm; tỷ trọng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao hiện chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh. Cùng với trồng trọt và chăn nuôi,  toàn tỉnh có 1.875 ha ao, hồ nuôi cá thâm canh có sử dụng máy quạt nước, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước nuôi, năng suất cá đạt 8-12 tấn/ha/vụ; 160 hộ nuôi cá lồng trên sông với 2.062 lồng; 141 cơ sở nuôi thủy sản áp dụng tiêu chuẩn VietGap; tỷ trọng giá trị sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 44,5% tổng giá trị sản xuất thủy sản của tỉnh.

Mô hình nuôi cá VietGap trong ao ở Lương Tài

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh phát triển đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng sản xuất lúa chất lượng cao (nếp cái Hoa vàng, lúa Nàng xuân), vùng sản xuất rau an toàn, vùng chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, vùng nuôi cá thâm canh trong ao đất, vùng nuôi cá lồng trên sông. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành được 13 cơ sở sản xuất trồng trọt được cấp giấy chứng nhận VietGap, trong đó 5 cơ sở sản xuất rau màu với diện tích 8,37 ha; 1 cơ sở trồng sen lấy củ diện tích 11 ha, 7 cơ sở trồng cây ăn quả diện tích 19 ha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 06 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, đã góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển, cải thiện ô nhiễm môi trường, cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Từ thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, đã hình thành được nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng  công nghệ cao để sản xuất các loại nông sản chất lượng cao. Giai đoạn 2012-2020, Bắc Ninh được Bộ Khoa học và công nghệ hỗ trợ 07 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số như: dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ rau an toàn theo hướng VietGap tại tỉnh Bắc Ninh” quy mô 25 ha; dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vịt lai theo hướng an toàn sinh học tại huyện Thuận Thành”; dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nheo Mỹ đảm bảo an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh”…Các mô hình được triển khai bước đầu đạt kết quả tốt, tiếp tục được duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, hình thành nhiều mô hình vệ tinh, tạo chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, qua đó khuyến khích người dân tích cực sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm./.

Phượng Duyên