Ban Quản lý ATTP tỉnh: Chú trọng triển khai thực hiện Đề án, tiểu đề án, mô hình về ATTP

09/11/2020 10:09 Số lượt xem: 51

Những năm qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh luôn chú trọng tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Đề án, tiểu Đề án, mô hình về an toàn thực phẩm, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh hiện đang chủ trì, triển khai thực hiện 2 đề án, tiểu đề án và 3 mô hình về an toàn thực phẩm đó là Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, tiểu đề án “ Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”; mô hình “Cung cấp thực phẩm an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh”, “Quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bữa cỗ gia đình”, “Quản lý thức ăn đường phố an toàn”. Để thực hiện có hiệu quả các đề án, tiểu đề án, mô hình về An toàn thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; chú trọng tham mưu cho Tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông; thanh tra, kiểm tra, tập huấn kiến thức ATTP; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện... Theo đó, đến nay, đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” đã thực hiện được 73% mục tiêu của Đề án và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án trong năm 2021-2023. Thực hiện tiểu đề án “ Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của tiểu đề án. Đã tổ chức được 01 hội nghị tập huấn kiến thức quản lý chất lượng và ATTP nông lâm thủy sản cho 700 người; tiến hành lấy 372 mẫu rau củ quả, các loại thịt tươi sống, thủy sản kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, trong đó có 315 mẫu đạt chiếm 84,6%, 57 mẫu không đạt chiếm 15,4%. Các nẫu không đạt chủ yếu là thịt lợn, gà, bò đối với các chỉ tiêu E.coli, Salmonella; rau, củ quả đối với chỉ tiêu chì, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP, việc xây dựng và triển khai các mô hình đảm bảo An toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện. Theo đó, thực hiện mô hình “Cung cấp thực phẩm an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh”, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP, đảm bảo chặt chẽ trong quá trình nhập và kiểm soát nguyên liệu thực phẩm, chế biến thức ăn và tổ chức cho trẻ ăn đúng quy định. Hiện nay toàn tỉnh có 321 trường học có tổ chức ăn bán trú thành lập tổ giám sát an toàn thực phẩm; thực hiện giám sát hàng ngày các công đoạn: tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến và chia suất ăn…Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú của nhà trường để kịp thời thay thế, bổ sung.

Tập huấn đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc tập thể tại Quế Võ

Mô hình “Quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bữa cỗ gia đình” được triển khai từ tháng 6-12/2020 tại xã Bằng An (Quế Võ), với các hoạt động giám sát, tư vấn tại các bữa cỗ tập trung đông người có quy mô suất ăn từ 100 người trở lên. Mô hình đang được triển khai mạnh mẽ, Ban đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn đảm bảo an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc tập thể cho 70 người thuộc các hộ gia đình; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi tuyên truyền; thực hiện giám sát tại các bữa cỗ, hỗ trợ dụng cụ lưu mẫu cho các gia đình có tổ chức bữa cỗ tập trung đông người. Cùng với Mô hình “Quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bữa cỗ gia đình”, năm 2020 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng phối hợp với UBND thành phố Bắc Ninh và các đơn vị liên quan triển khai mô hình “Quản lý thức ăn đường phố an toàn”. Theo đó, đã triển khai mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm tại tuyến đường Ngọc Hân Công Chúa và xây dựng triển khai 20 điểm bán hàng đảm bảo ATTP. Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP cho 80 người; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi; tiến hành điều tra ban đầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tại 79 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại tuyến đường và hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

 Việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình về an toàn thực phẩm bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực; đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước phấn đấu để Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn./.

Phượng Duyên