Chi cục ATVS thực phẩm Bắc Kạn: Kiểm tra chéo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh

28/11/2019 16:35 Số lượt xem: 166

Ngày 27/11/2019, Đoàn kiểm tra chéo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Nguyễn Thanh Cao, Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chéo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn kiểm tra các nội dung hoạt động và chấm điểm theo Quyết định số 968/QĐ-ATTP ngày 30/10/2019 của Cục An toàn thực phẩm về ban hành Bảng điểm, mẫu Biên bản kiểm tra và phân công kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Đoàn kiểm tra của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Kạn đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, đã triển khai hiệu quả đối với các hoạt động chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác truyền thông, giáo dục được chú trọng, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong việc thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra, năm 2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thực hiện tốt các hoạt động tham mưu, chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp liên ngành; triển khai tháng hành động An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác thông tin, giáo dục truyền thông; công tác giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và ký cam kết ATTP cho 485 cơ sở; tiếp nhận 667 bản tự công bố sản phẩm; 105 bản đăng ký công bố sản phẩm; xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 215 tổ chức, 2.895 cá nhân. Thực hiện công tác kiểm nghiệm, đã xét nghiệm 2886 mẫu; gửi 54 mẫu giám sát hậu kiểm. Công tác thanh tra, kiểm tra đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã được phê duyệt; đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.722 cơ sở, trong đó 1.294 cơ sở đạt, chiếm 75%, 428 cơ sở không đạt,chiếm 25%; đã xử phạt vi phạm hành chính 72 cơ sở với tổng số tiền hơn 547 triệu đồng; cảnh cáo, nhắc nhở 365 cơ sở.

Kết quả chấm điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đạt 103,5 điểm, xếp loại Xuất sắc.

Trần Thị Khúc