Công tác An toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020

14/10/2020 10:22 Số lượt xem: 55

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 9.021 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó có đến 7.725 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (chiếm tới 86%). Với số lượng cơ sở lớn, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tự giác chấp hành những quy định về an toàn thực phẩm; ý thức của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm chưa cao nên còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Để khắc phục khó khăn, làm tốt công tác quản lý về an toàn thực phẩm, thời gian qua Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ngày càng hiệu quả, phục vụ nhu cầu tiêu dùng sạch của người dân.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các hoạt động chuyên môn như Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa trong dịp Tết, Lễ hội xuân năm 2020; Kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020; Kế hoạch truyền thông năm 2020; Triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh…

Công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Xây dựng dự thảo “Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020”; dự thảo báo cáo tổng kết 03 năm  giai đoạn 2017-2020 thực hiện Đề án “ Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020; triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra theo đúng chỉ đạo của cấp trên…

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông được đẩy mạnh

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông được đẩy mạnh; qua đó, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, VNPT... trong triển khai đa dạng hóa các hình thức truyền thông như tin bài, phóng sự trên báo viết, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, pa nô, áp phích, tờ rơi…Cụ thể, cấp phát và treo 493 băng zôn, khẩu hiện tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 tăng 15% (427 băng) so với cùng kì năm 2019. In sao 22 đĩa thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện truyền thông qua đài phát thanh huyện, xã. Thực hiện, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện 1160 lượt, tiếp âm trên đài phát thanh xã 15.348 lượt. Cấp phát 39.800 tờ rơi, 1.561 áp phích tuyên truyền về ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Xuất bản bản tin và tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm qua trang thông tin của Ban Quản lý ATTP tỉnh, truyền thông màn hình led, qua Pano điện tử… Đặc biệt năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã triển khai truyền thông qua Fanpage “Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn” và qua Zalo Official “Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh” bước đầu thu được hiệu quả tiếp cận được khoảng 14.000 lượt người dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong đó có 1.800 lượt quan tâm tới bài viết. Thực hiện tổ chức tập huấn cho 3712 lượt người. Tổ chức thi xác nhận kiến thức cho 581 cơ sở với 3934 người tham gia là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Triển khai chặt chẽ công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan về công tác an toàn thực phẩm

Công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận luôn được quan tâm. Việc rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được thực hiện định kỳ 6 tháng/lần. Trong 9 tháng đầu năm 2020 Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã tiếp nhận 62 hồ sơ công bố, 563 hồ sơ tự công bố, 583 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Cấp 441 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP

Công tác thanh tra kiểm tra liên ngành được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP. Theo đó, tuyến tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 158 cơ sở (99 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 62,66 %; 59 cơ sở vi phạm, chiếm 37,34 % trong đó 46 cơ sở bị nhắc nhở, 13 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền xử phạt 94.500.000 đồng). Tiến hành lấy 26 mẫu hậu kiểm đạt 100%.Tuyến huyện, xã tiến hành thanh tra, kiểm tra tổng số 20 cơ sở (10 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 50,0 %, 10 cơ sở vi phạm,chiếm 50,0%). Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 1140 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (747 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 65,53 %; 393 cơ sở vi phạm,chiếm 34,47%).

Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh  không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biễn phức tạp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tạm ngừng hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; Các hoạt động khác như giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, truyền thông trực tiếp (tập huấn, hội nghị, hội thảo..), cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hậu kiểm… đều chịu ảnh hưởng, đẩy lùi kế hoạch hoạt động. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm triển khai tập trung chủ yếu vào các hình thức truyền thông gián tiếp như: Truyền thông qua đài truyền hình, truyền thanh, báo Bắc Ninh, cổng thông tin điện tử, màn hình Led, Pano điện tử, băng rôn tuyên truyền và truyền thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo…; Việc quản lý các nguyên liệu thực phẩm kinh doanh tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh còn hạn chế…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và phát huy những kết quả đạt được thời gian qua trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Trong 3 tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐLN về an toàn thực phẩm tỉnh các văn bản chỉ đạo về công tác ATTP trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.

Thứ ba, chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm; Công tác quản lý, cấp giấp chứng nhận về ATTP; Công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm; Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Tiếp tục xây dựng và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý nguyên liệu thực phẩm được kinh doanh tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh; Các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm tuyến xã, phường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn.../.

NVP