Công tác An toàn thực phẩm tháng 5, kế hoạch tháng 6/2020

19/05/2020 09:31 Số lượt xem: 158

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP, trong tháng 5 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ về ATTP kết hợp thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm ... Qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2020.

Tháng 5, trong công tác tham mưu, chỉ đạo Ban Quản lý trình UBND tỉnh xây dựng Dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 và ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...Tiếp tục Phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý ATTP.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài. Theo đó, tuyến tỉnh tổ chức đăng 14 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban, đăng 02 tin bài trên báo Bắc Ninh, cung cấp tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web vfa.gov.vn. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 02 cơ sở với 39 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tuyến huyện, xã Tiến hành cấp phát và treo: băng zôn, khẩu hiệu (10 chiếc); tờ rơi, tờ gấp, tranh, áp phích 5000 tờ); Thực hiện phát thanh 38 tin bài/277  lần phát và đăng 24 tin bài trên báo viết; Tổ chức xác nhận kiến thức cho 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 87 người tham gia. Toàn tỉnh tiếp nhận 05 hồ sơ công bố, 61 hồ sơ tự công bố sản phẩm; Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 22 cơ sở; Thẩm định đánh giá định kỳ 02 cơ sở; Tiếp nhận 40 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong công tác thanh, kiểm tra thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong tình hình covid -19 diễn biến phức tạp Ban Quản lý An toàn thực hiện chưa triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh trong tháng 5. Tuyến huyện, xã tiến hành kiểm tra được 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (07 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 63,63 %; 04 cơ sở vi phạm,chiếm 36,37 %).

Triển khai kế hoạch thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Để công tác quản lý nhà nước về ATTP tiếp tục có hiệu quả, Ban Quản lý ATTP tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng 6/2020, cụ thể:

- Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020 theo Quyết định số 134/QĐ-BNN- QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và trong đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo.

- Xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tiểu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”.

- Triển khai kế hoạch mua mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020 và kế hoạch điều tra KAP.

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xác nhận kiến thức ATTP; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm; thẩm định lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

- Tiếp nhận và đăng tải hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm.

- Triển khai thực hiện dự án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Tuyến tỉnh triển khai kế hoạch thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tuyến huyện, xã tiến hành kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trong các trường học có tổ chức ăn bán trú và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…

NVP