Gia Bình chú trọng mở rộng vùng sản xuất rau an toàn

02/12/2019 09:01 Số lượt xem: 224

Những năm qua, huyện Gia Bình luôn tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; trong đó tập trung quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn gắn với xây dựng Nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và cung ứng những sản phẩm rau sạch đến tay người tiêu dùng.

Vùng sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã (HTX) sản xuất rau sach Ngăm Mạc xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình với quy mô 20 ha, mỗi ngày cơ sở cung cấp ra thị trường từ 1,8-2 tấn, cao điểm thời kỳ chính vụ lên tới 3-5 tấn/ngày. Sau 2 năm hoạt động hiệu quả, năm 2019 HTX đã quyết định đầu tư 5.000m2 nhà lưới bước đầu chuyển từ sản xuất nông nghiệp an toàn sang sản xuất nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao. Sản phẩm của HTX tiêu thụ chủ yếu ở các siêu thị Hà Nội, Bắc Ninh và các khu công nghiệp ở trong và ngoài tỉnh. Tháng 7 /2019,  HTX được Dự án Jica Nhật Bản và Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh chọn tham gia "Dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn  năm  2016-2021".  Bước đầu dự án đi vào hoạt động được đánh giá đạt kết quả khả quan.

Khu ruộng trồng rau an toàn của HTX Ngăm Mạc (Lãng Ngâm- Gia Bình)

Đến nay, huyện Gia Bình hiện đã quy hoạch được 76 vùng sản xuất rau với quy mô 265 ha, đến năm 2025 quy mô mở rộng lên 450 ha. Toàn huyện có 4 cơ sở sản xuất rau đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm với diện tích gần 40 ha và gần 6 ha sản xuất ứng ụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, tập trung ở các xã: Bình Dương, Đông Cứu, Quỳnh Phú, Lãng Ngâm…Tiêu biểu như: Vùng sản xuất rau sạch HTX Hoàng Gia, thôn Bùng, xã Bình Dương, diện tích 5 ha, trung bình mỗi ngày cung cấp cho thị trường 1-1,5 tấn rau; cơ sở trồng nấm theo tiêu chuẩn ViêtGap của HTX Minh Ngọc, thôn Hiệp Sơn, xã Đông Cứu xây dựng 1 kho lạnh, với diện tích 150 m2, thuê 720 m2 mặt bằng, HTX có 2,5 vạn bịch nấm/năm, cho doanh thu 800 triệu đồng/ năm….

 Để người dân nắm vững chủ trương và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, huyện Gia Bình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 05 cơ sở với 76 người. Ngoài ra, vào các vụ sản xuất hàng năm, các cơ sở HTX, các xã, thị trấn cũng gắn tuyên truyền sản xuất rau an toàn với triển khai sản xuất nông nghiệp và chuyển giao KHKT, nhằm nâng cao nhận thức của người dân với việc sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Huyện cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn hướng dẫn các hộ sản xuất các biện pháp kỹ thuật như: sơ chế, đóng gói và giao hàng, hình thành kỹ năng trong sản xuất rau an an toàn. Định kỳ phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Đặc biệt, để việc tiếp cận sản xuất rau an toàn đến với người tiêu dùng, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND huyện cũng đầu tư xây dựng cửa hàng nông sản ATTP tại trung trâm huyện quy mô 96m2 với tổng kinh phí gần 215 triệu đồng.

Để tiếp tục mở rộng vùng sản xuất rau an toàn, thời gian tới, huyện Gia Bình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc sản xuất, tiêu thụ rau an toàn đối với sức khỏe; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; ưu tiên các tiến bộ về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đưa công nghệ mới vào tất cả các khâu từ: sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, mở rộng hợp tác, liên kết sản xuất chuyên canh, quy mô hàng hóa; tăng cường tổ chức xúc tiến thương mại, thông tin thị trường bằng nhiều hình thức, giúp nông dân nắm bắt thị trường và yêu cầu của thị trường để quyết định sản xuất cho phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Phượng Duyên