Giải pháp phát triển chuỗi thực phẩm an toàn

22/09/2020 08:38 Số lượt xem: 83

Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều giải pháp đã được Bắc Ninh triển khai đồng bộ, trong đó việc tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bắc Ninh hiện có 10 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản với sự tham gia liên kết của 22 doanh nghiệp và 2 cơ sở nhỏ lẻ. Trong đó nhiều chuỗi liên kết được chứng nhận về chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu được công nhận như: chuỗi bún, bánh phở; chuỗi đậu phụ; xốt chua ngọt; kim chi các loại; chuỗi xúc xích tươi; xúc xích tiệt trùng; thịt nguội, thịt hộp; thịt heo viên; giò chả các loại; trứng gà tươi. Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, Bắc Ninh đã có nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ tích tụ ruộng đất, hỗ trợ sản xuất an toàn thực phẩm; các ngành chuyên môn tăng cường phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn về cách thức tổ chức lại sản xuất, kiến thức an toàn thực phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc…Qua đó đã tạo động lực thúc đẩy sự tham gia phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 500 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung quy mô 3 ha trở lên với diện tích 5.821 ha, trong đó có 7 cơ sở sản xuất lúa được cấp giấy chứng nhận VietGap, diện tích 150 ha. 71 vùng trồng rau, màu chuyên canh quy mô 5 ha trở lên, trong đó có 7 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 7 cơ sở được chứng nhận VietGap. Hình thành và phát triển 56 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 213 ha; hình thành vùng sản xuất chuyên canh gắn với tiêu thụ và xuất khẩu đối với 1.200 ha khoai tây, 750 ha cà rốt. Trong sản xuất chăn nuôi, có 157 cơ sở được chứng nhận đảm bảo vệ sinh thú y, 20 cơ sở được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; 8 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu; hình thành vùng, cơ sở sản xuất an toàn; hình thành phát triển 56 trang trại chăn nuôi lợn, 60 trang trại chăn nuôi gia cầm, 4 trang trại chăn nuôi trâu; có 46 cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh cũng hình thành và phát triển 162 vùng nuôi thủy sản tập trung từ 10 ha trở lên; 94 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap; 01 HTX được cấp chứng nhận thương hiệu cá sạch

Tăng cường thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP

Thực tế cho thấy, cơ bản các cơ sở đủ điều kiện ATTP, cấp giấy chứng nhận VietGap, cơ sở ứng dụng công nghệ cao đã hình thành chuỗi thực phẩm an toàn nhưng chưa đầy đủ; một số khâu sơ chế, chế biến, bao gói sản phẩm, truy xuất nguồn gốc còn hạn chế. Để phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, giải pháp được đặt ra đó là: Tiếp tục thực hiện tái cơ sở ngành nông nghiệp, xây dựng các dự án, mô hình chuỗi, tiếp tục có các chính sách khuyến khích đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; chú trọng tuyên truyền chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, nhận diện các sản phẩm trong chuỗi, thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn công nghệ mới, những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm thủy sản thực phẩm, ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông, lâm thủy sản theo chuỗi, tập trung vào sản phẩm có nguy cơ cao như: rau, củ, quả, trái cây, thịt, thủy sản; phát triển chợ thương mại điện tử nhằm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm chuỗi, tiến tới ổn định sản xuất. Tăng cường kết nối, quản lý, giám sát các hoạt động phân tích, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chứng nhận quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến ra các sản phẩm nông nghiệp, chứng nhận quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến ra các sản phẩm nông nghiệp; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản lý về ATTP ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động thu mua vận chuyển, giết mổ chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm; định kỳ kiểm tra, phân loại, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản, nhất là cơ sở có nguy cơ mất ATTP cao. Tăng cường thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm…

Phượng Duyên