Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020

17/01/2020 10:26 Số lượt xem: 83

Chiều 16/01, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý.

Tại hội nghị, đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; BCH Công đoàn Ban báo cáo tình hình  thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Thực, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công chức, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa…Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.​/.

Việt Phương