Khóa đào tạo “Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và kỹ năng test nhanh an toàn thực phẩm”

24/10/2018 11:20 Số lượt xem: 131

Vừa qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Lớp đào tạo kỹ thuật lấy mẫu an toàn thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và kỹ năng test nhanh an toàn thực phẩm vào ngày 16-17/8/2018 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Tới dự Lớp đào tạo có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh cùng các học viên tham dự lớp đào tạo.

Lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh, huyện, xã và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nội dung sau:

  • Giới thiệu Thông tư số 14/2011/TT-BYT hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Các nguyên tắc chung về lấy mẫu
  • Lấy mẫu phân tích hóa.
  • Lấy mẫu kiểm tra chỉ tiêu vi sinh.
  • Thực hành kỹ thuật lấy mẫu, viết biên bản lấy mẫu, biên bản bàn giao mẫu.
  • Thực hành kỹ thuật test nhanh./.
Thân Hiếu