Kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học địa bàn thành phố Bắc Ninh

11/10/2018 07:25 Số lượt xem: 200

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-BQLATTP ngày 04/10/2018 của Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Đội Thanh tra – Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn, thời gia dự kiến từ ngày 04/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018.

Mục đích:

+ Kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật bao gồm (điều kiện về thủ tục hành chính; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người) đối với các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

+ Trong quá trình kiểm tra, giám sát kết hợp công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức thực hành của người trực tiếp chế biến thực phẩm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm;

+ Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, hạn chế tình trạng thực phẩm không đảm bảo an toàn.

 Yêu cầu:

+ Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; kịp thời đề xuất các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn;

+ Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính khách quan, minh bạch;

+ Kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định./.

Quang Cường