Kiểm tra điều kiện ATTP tại Bếp ăn tập thể công ty TNHH Goertek Vina và Công ty TNHH Maxturn Apparel

17/06/2020 08:44 Số lượt xem: 273

Sáng ngày 16/6, Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể công ty TNHH Goertek Vina và Công ty TNHH Maxturn Apparel (KCN Quế Võ). Đồng chí Trần Danh Phượng- Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh- Trưởng đoàn. Đây là Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 142 /QĐ-BQLATTP ngày 29/5/2020  của Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về việc “Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Quế Võ”.

Bếp ăn tập thể công ty TNHH Goertek Vina và Công ty TNHH Maxturn Apparel (KCN Quế Võ) do công ty TNHH thực phẩm VT (Hải Dương) cung cấp suất ăn. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện ATTP tại bếp ăn tập thể của 2 công ty như: Kiểm tra về hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;  Kiểm tra việc thực hành các quy định về sản xuất, kinh doanh của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại Bếp ăn tập thể Công ty TNHH Goertek Vina

Qua kiểm tra, cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thực hiện các quy định về lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; chưa trang bị thùng rác nơi sơ chế; bảo quản thực phẩm chưa đảm bảo còn để thực phẩm sống lẫn thực phẩm chín; hệ thống phòng chống động vật, côn trùng gây hại không đảm bảo…

Đoàn yêu cầu cơ sở nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo giải trình về Ban Quản lý ATTP tỉnh theo quy định.

Phượng Duyên