Phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

15/04/2021 15:00 Số lượt xem: 88

(BNP) - Tại văn bản số 93/CV-UBBC, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế các cấp tổ chức thực hiện Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có phương án, kịch bản cụ thể phòng, chống dịch các khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các cơ sở điều trị Covid-19, các địa điểm cách ly y tế tập trung và những người đang bị cách ly y tế tại nhà. Thường xuyên rà soát, cung cấp cho UBND cấp xã, các Tổ bầu cử về số lượng người đang bị cách ly y tế tập trung hoặc đang bị cách ly y tế tại nhà để xây dựng phương án tốt nhất tổ chức bầu cử cho các đối tượng này.

UBND cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở điều trị Covid-19, các địa điểm cách ly tập trung khác và các thôn, khu phố xác định cụ thể số người đang bị cách ly y tế tập trung và người đang bị cách ly y tế tại nhà để lập danh sách cử tri và quyền của cử tri tham gia bầu cử theo quy định. Thường xuyên cập nhật số lượng người đang bị cách ly (giảm hoặc tăng thêm) để điều chỉnh danh sách cử tri (xóa tên hoặc bổ sung tên cử tri).

Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án phòng, chống Covid-19 của tỉnh, các hướng dẫn của Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh