Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới

05/02/2020 08:57 Số lượt xem: 182

Thời gian qua, chi bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng nói riêng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Chi bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh được thành lập theo Quyết định số 314-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với 28 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trước hết chi bộ rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho phù hợp với thực tế. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đặc biệt, luôn quan tâm chú ý tới đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực công tác tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao… Ngoài ra, chi bộ cũng thường xuyên quan tâm theo dõi sát sao hoạt động của các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nhằm phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến, để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chi bộ cũng chủ động nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp. Theo đó, buổi lễ kết nạp được tổ chức trang trọng, đúng quy định của điều lệ Đảng; sau khi có Nghị quyết kết nạp đảng viên, chi bộ có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị; thường xuyên góp ý những ưu, khuyết điểm để từng bước hoàn thiện, đảm bảo đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức. Nhờ thực hiện tốt từng bước, từng khâu trong công tác phát triển đảng, công tác phát triển đảng viên mới ở Chi bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, sau hơn 1 năm thành lập, chi bộ tổ chức kết nạp được 10 đảng viên mới; tiếp nhận chuyển đến 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 50 đồng chí; trong đó có 40 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị. Các đảng viên mới kết nạp đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn tốt; tích cực nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Một số đồng chí qua phấn đấu được bầu vào BCH công đoàn, chi đoàn cơ quan….

Thời gian tới, chi bộ tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng; trong đó quan tâm đẩy mạnh công tác tạo nguồn; bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng  nhiệm vụ được giao.

Phượng Duyên