Tham mưu, triển khai kế hoạch tổng kết 03 năm Thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh trong tháng 12/2020

20/11/2020 08:16 Số lượt xem: 37

Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổng kết 03 năm Thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, trong tháng 11 công tác quản lý an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong tháng 11 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện quy chế phối hợp trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; giám sát hoạt động quảng cáo qua hội nghị, hội thảo. Ban hành Kế hoạch, Quyết định về việc kiểm tra, giám sát Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Chương trình “Chắp cánh ước mơ, Bắc Ninh với khuyến học - khuyến tài” năm 2020 và “Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020”…

Trong tháng, tuyến tỉnh tổ chức đăng 08 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban, cung cấp tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web vfa.gov.vn. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 560 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 03 cơ sở với 16 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 45 tin bài/181 lần phát. Tổ chức xác nhận kiến thức cho 204 cá nhân và 96 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 412 người tham gia.

Công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ, thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch. Theo đó, toàn tỉnh tiếp nhận 59 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 53 cơ sở. Tiếp nhận 50 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm được triển khai đúng kế hoạch

Tuyến tỉnh Tiến hành thanh tra, kiểm tra 43 cơ sở (28 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 65,12 %;15 cơ sở dừng hoạt động, chiếm 34,88%). Kiểm tra 03 cơ sở và lấy 06 mẫu để kiểm nghiệm.

Tuyến huyện, xã tiến hành kiểm tra được 194 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết quả, 99 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 51,03 %; 95 cơ sở vi phạm,chiếm 48,97 %. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổng kết 03 năm Thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP.

Trong Công tác chuyên môn, nghiệp vụ triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện của Ban Quản lý An toàn thực phẩm năm 2021; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiểu Đề án “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”; Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và kế hoạch điều tra KAP năm 2020….Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kế hoạch lấy mẫu hậu kiểm năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

 

NVP