Thanh, kiểm tra 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

22/11/2019 15:11 Số lượt xem: 226

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh tiến hành thanh kiểm tra 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã chỉ đạo các hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng ATTP; tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn năm 2020 - 2021”, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức ATTP về nông lâm thủy sản cho các đối tượng chủ gia trại, trang trại và các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Bộ Công thương triển khai tổ chức lớp “Tập huấn, phổ biến kiến thức ATTP cho cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý về ATTP ngành Công thương”, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động về tăng cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong việc giám sát các hoạt động quảng cáo qua Hội nghị, hội thảo”; Triển khai thực hiện tiểu đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”…

Công tác tuyên truyền, tập huấn, xác nhận kiến thức đảm bảo ATTP được nâng cao, tiến hành triển khai tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh”; tổ chức đăng 09 tin bài trên trang thông tin điện tử của Ban, tổ chức xác nhận kiến thức cho 03 cơ sở với 28 người là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tổ chức xác nhận kiến thức cho 74 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 423 người tham gia.

Thanh, kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Trong tháng 11, toàn tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra 102 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó 24 cơ sở tuyến tỉnh (22 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 91,67%; 02 cơ sở vi phạm đạt 8,33%), 78 cơ sở tuyến huyện, xã (56 cơ sở đạt yêu cầu, chiếm 71,79%; 22 cơ sở vi phạm, chiếm 28,21%). Tiến hành xét nghiệm test nhanh 55 mẫu, số mẫu đạt 51 mẫu (chiếm 92,72%), số mẫu không đạt 04 mẫu (chiếm 7,27%). Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP theo đúng kế hoạch, trong tháng 12, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch công tác cụ thể: Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong việc đảm bảo ATTP, ngăn ngừa sự cố về ATTP, tăng cường công tác quản lý về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Triển khai và cấp phát tờ rơi với nội dung điều kiện đảm bảo ATTP đối với trường học, triển khai thực hiện dự án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; Tham mưu Ban chỉ đạo liên nghành về ATTP tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai công tác thanh, kiểm tra đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020..../.

NVP