Thành lập 3 Đoàn thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh

21/02/2020 14:05 Số lượt xem: 144

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh vừa Quyết định thành lập 03 Đoàn thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh với 13 thành viên, do các đồng chí Phó trưởng ban làm trưởng đoàn.

Theo Quyết định, Đoàn sẽ tiến hành thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy, hải sản địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động; kết quả kiểm nghiệm nước sử dụng trong chế biến; hợp đồng mua bán, hóa đơn mua vào, chứng từ liên quan đến nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm; hồ sơ tự công bố/đăng ký bản công bố sản phẩm; hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở có giấy chứng nhận. Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở như: điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người….Trong quá trình thanh, kiểm tra các Đoàn thanh, kiểm tra thực hiện lấy mẫu sản phẩm có nguy cơ cao, gây mất an toàn thực phẩm; trong đó tập trung vào các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng thực phẩm. Thời gian thanh, kiểm tra từ ngày 24/2-10/3/2020.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng yêu cầu việc thực hiện công tác thanh, kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, chính xác đúng quy trình và thủ tục theo luật định, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra năng lực pháp lý trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, chất lượng thực phẩm và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông, thủy sản, hải sản…

Phượng Duyên