Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 867 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

14/02/2020 14:06 Số lượt xem: 258

Thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã chủ động triển khai và tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 867 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, trong đó 707 cơ sở đạt (đạt 82%).

Theo báo cáo của Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo Liên ngành tuyến tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện và có Quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ công tác thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020. Các huyện, thị xã, thành phố đã có các văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020

Kết thúc đợt thanh, kiểm tra, toàn tỉnh đã tổ chức 138 đoàn thanh, kiểm tra tiến hành thanh, kiểm tra 867 cơ sở trong đó: 707 cơ sở đạt (đạt 82%), số cơ sở có vi phạm 160 cơ sở, số cơ sở vi phạm bị xử lý 27 cơ sở (03 cơ sở bị phạt cảnh cáo, 24 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt 116.000.000 nghìn đồng).

Một số hoạt động thanh, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán:

Đánh giá chung đợt thanh, kiểm tra dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, cho thấy Ban chỉ đạo các cấp đã thành lập các đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành và tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Công tác tham mưu, chỉ đạo kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020, 03 đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành tuyến tỉnh đã thực hiện tích cực, có hiệu quả cao; Công tác thanh tra, kiểm tra gắn liền với việc tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm để người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hiểu và làm đúng theo Luật An toàn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết giúp người tiêu dùng sáng suốt lựa chọn các sản phẩm thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có vi phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra đã được các đoàn Thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời, đúng quy định… 

Tuy nhiên, còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Chưa có giấy phép bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ, sổ kiểm thực ba bước. Nguyên nhân do cơ sở mới đi vào hoạt động, Đoàn kiểm tra không xử lý, xử phạt nhưng yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại và báo cáo về Đoàn.

Các lỗi vi phạm được tiến hành xử phạt liên quan như: Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh; Sử dụng thùng rác không có nắp đậy; Hệ thống cống rãnh thoát nước thải khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín; Nhân viên thiếu bảo hộ lao động và không được khám ức khỏe, tập huấn kiến thức đầy đủ theo quy định, không thực hiện đúng các quy định về chế độ kiểm thực 03 bước.

Thời gian tới, để công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được tiếp tục triển khai có hiệu quả, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND - BCĐ liên ngành các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; Quan tâm công tác đào tạo tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện, xã.

Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường năng lực, hiệu quả công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục với nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng theo hướng bền vững và có trách nhiệm xã hội trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm, công khai các vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn./.

NVP