Thông báo: Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí công bố sản phẩm

20/05/2020 08:47 Số lượt xem: 243

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-ATTP ngày 08/5/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục An toàn thực phẩm ra Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thu hồi hiệu lực giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thu hồi hiệu lực giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cụ thể như sau:

1. Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau:

2. Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00080/2019/ATTP-XNQC ngày 14/01/2019 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutri Taller Plus của Công ty TNHH thương mại Quốc tế Tâm Đức (Đ/c: số 76/71, đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận Quảng cáo phải dừng phát hành nội dung quảng cáo.

Các sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng bản công bố sản phẩm không được phép sản xuất, lưu thông trên thị trường kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUNYNED, ZUZANO, KIDZUSU, MOMIQQ,  AKAHINEW đã sản xuất trước ngày 22/4/2020 và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutri Taller Plus đã sản xuất trước ngày 21/02/2020 được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh đề nghị:

- Đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh; thẩm định cấp phép, thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn, khi phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên đang lưu hành đề nghị thông báo về Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh để phối hợp xử lý theo quy định.

- Đề nghị các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng nghiêm túc thực hiện việc dừng lưu thông hàng hóa đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng bản công bố sản phẩm trên và trả về nhà sản xuất, không tiếp tục kinh doanh sản phẩm khi chưa có công bố của cơ quan có thẩm quyền./.

BBT