Thông tin sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm và thực phẩm không đảm bảo ATTP trên thị trường

28/07/2020 10:37 Số lượt xem: 106

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-ATTP ngày 15/7/2020, Quyết định số 438/QĐ-ATTP và 441/QĐ-ATTP ngày 17/7/2020  của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm;Công văn số 1629/ATTP-PCTTR  ngày 15/7/2020 của Cục An toàn thực phẩm về kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G Star;Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh thông tin những sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm và thực phẩm không đảm bảo ATTP trên thị trường.

Cụ thể những sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm và thực phẩm không đảm bảo ATTP như sau:

1. Sản phẩm thực phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm bao gồm:

Các sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng bản công bố sản phẩm không được phép sản xuất, lưu thông trên thị trường kể từ ngày quyết định có hiệu lực, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zero Acnes đã sản xuất trước ngày 02/7/2020 được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng của sản phẩm

2. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G star do Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold (địa chỉ: tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) công bố có chứa Phenolphtalein lưu hành trên thị trường đồng thời có dấu hiệu của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Thông tin về giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 02 sản phẩm trên như sau:

Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành làm việc với doanh nghiệp công bố và sản xuất sản phẩm.

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm: Công ty TNHH dược phẩm Fusi (địa chỉ: CCN Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) đã có báo cáo giải trình Cục An toàn thực phẩm theo Công văn số 46/FUSI và được Cục An toàn thực phẩm ghi nhận tại biên bản làm việc số 40/BB-LV ngày 29/4/2020. “Công ty TNHH dược phẩm Fusi sản xuất cho Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold 01 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G star (lô 012019; NSX:16112019,HD:15112022), Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã kiểm tra mẫu lưu, hồ sơ sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên bổ thảo mộc G star, đồng thời gửi mẫu lưu đến Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia để kiểm tra, kết quả cho thấy mẫu lưu sản phẩm viên bổ thảo mộc G star và các nguyên liệu đầu vào đều âm tính với Phenolphtalein.

Đối với doanh nghiệp công bố sản phẩm: Công ty TNHH dược và mỹ phẩm Anpha gold (địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, số 47 Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - theo thông tin cung cấp từ Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội). Công ty không còn thuê tại địa điểm trên từ tháng 03/2020. Chủ nhà không rõ Công ty đã chuyển đi đâu. Do vậy, các cơ quan chức năng không làm việc được với Công ty. Vụ việc trên có dấu hiệu hình sự, nên Cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với Cơ quan Công an để xử lý.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng, tăng cường đấu tranh phòng chống hàng giả là thực phẩm. Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh thông tin đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, phát hiện các sản phẩm không được phép lưu thông trên thị trường và sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở hành nghề dược và các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn. Kịp thời phát hiện sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn nêu trên và thông báo về Ban Quản lý an toàn thực phẩm để phối hợp xử lý theo quy định.

Đề nghị Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh truyền hình và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng, không kinh doanh các sản phẩm thực phẩm có các thông tin nêu trên./.

NVP