Thu hồi một số sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

09/10/2020 09:03 Số lượt xem: 167

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra, hậu kiểm theo Quyết định số 274/QĐ-BQLATTP ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Ngày 08/10, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ban hành quyết định số 308,309/QĐ-BQLATTP thu hồi một số sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

1. Thu hồi sản phẩm Siro Việt quất, Ngày sản xuất: 15/6/2020, hạn sử dụng: 12 tháng của Công ty TNHH TM & DV Vinmate, địa chỉ: Số 36 Nguyễn Hữu Nghiêm, P.Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 08 tháng 10 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020.               

Công ty TNHH TM & DV Vinmate chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm Siro Việt quất dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi Công ty TNHH TM & DV Vinmate có trách nhiệm báo cáo với Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về kết quả thu hồi.

2. Thu hồi sản phẩm Bột làm kem Vani Snow Island – Ice cream Powder. Ngày sản xuất: 22/5/2020, hạn sử dụng: 21/5/2021 của Công ty TNHH Snow Island Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 9 tầng Viglacera, ngã 6, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 08 tháng 10 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020.               

Công ty TNHH Snow Island Việt Nam chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm Bột làm kem Vani Snow Island - Ice cream Powder dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi Công ty TNHH Snow Island Việt Nam có trách nhiệm báo cáo với Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh về kết quả thu hồi.

Công ty TNHH Snow Island Việt Nam, Công ty TNHH TM & DV Vinmate, Đoàn kiểm tra, hậu kiểm theo Quyết định số 274/QĐ-BQLATTP ngày 10/9/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện việc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật./.

NVP