Thuận Thành nỗ lực đảm bảo An toàn thực phẩm

13/11/2020 10:17 Số lượt xem: 63

Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được huyện Thuận Thành triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả; trong đó chú trọng việc xây dựng, triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch đảm bảo ATTP; tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra; quy hoạch chợ, vùng sản xuất rau an toàn….góp phần tích cực thực hiện đề án Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn.

Hàng năm, huyện Thuận Thành đều quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban chỉ đạo; giao phòng Y tế huyện là cơ quan thường trực tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai, điều phối các hoạt động liên ngành về an toàn thực phẩm, triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Theo đó, hàng năm huyện đã ban hành các kế hoạch về đảm bảo ATTP dịp Tết nguyên đán, tháng hành động vì ATTP, dịp Tết trung thu; 3 năm qua, đã ban hành 7 quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; ban hành nhiều văn bản đảm bảo ATTP trong phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Đội TT- Quản lý ATTP liên huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài triển khai công tác đảm bảo ATTP đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo ATTP với nhiều hình thức như: tập huấn kiến thức ATTP, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, viết 180 tin, bài với hơn 1.500 lượt tuyên truyền trên Đài phát thanh của huyện, xã; cấp 72 băng vượt đường, 20 đĩa CD phát thanh trong các đợt cao điểm. Ngoài ra, cũng chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến quy định, kiến thức về ATTP cho hội viên như: hội nông dân huyện tổ chức được 2 lớp tập huấn cho 264 cán bộ, hội viên; hội phụ nữ lồng ghép tuyên truyền ATTP cho 25.600 lượt cán bộ, hội viên vào các cuộc họp, học chuyên đề; tổ chức 1 buổi thi tiếng hát quan họ cán bộ nữ về ATTP cho 18 xã, thị trấn; phối hợp với Hội phụ nữ tỉnh tổ chức 5 bếp ăn, cơ sở chế biến thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Thuận Thành cũng chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP. Theo đó, từ năm 2017-2020, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tiến hành kiểm tra 127 cơ sở, trong đó 46 cơ sở đạt, nhắc nhở 22 cơ sở, xử phạt 59 cơ sở với số tiền hơn 91 triệu đồng; các xã, thị trấn kiểm tra 526 cơ sở. Ngoài ra, cũng phối hợp với Đội TT –QLATTP liên huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo ATTP tại 25 lượt bếp ăn tập thể khu công nghiệp, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, 45 lượt bếp ăn tập thể các trường học, 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác quy hoạch chợ, vùng sản xuất rau an toàn được huyện chú trọng triển khai thực hiện. Huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng một số mô hình sản xuất rau an toàn và trang trại, chợ dân sinh. Đến nay, toàn huyện đã hình thành một số mô hình tập trung theo hướng an toàn tại các xã, tiêu biểu như: Nguyệt Đức, Nghĩa Đạo, Đại Đồng Thành, Xuân Lâm, An Bình, Trí Quả, Gia Đông, Hoài Thượng, Ninh Xá, Ngũ Thái…Toàn huyện có 31 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó 22 trang trại chăn nuôi, 04 trang trại nuôi trồng thủy sản, 03 trang trại trồng trọt và 02 trang trại tổng hợp. Đặc biệt, đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất theo hướng an toàn; toàn huyện cũng quy hoạch xây dựng được 15 chợ các xã và chợ trung tâm huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, tồn tại như: công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, việc quản lý ATTP tại bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, thức ăn đường phố còn hạn chế; việc kiểm soát đầu vào thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh còn nhiều khó khăn; cơ sở vật chất tại các chợ còn hạn chế, không gian dành cho các hộ kinh doanh thực phẩm còn lẫn với thực phẩm khác….

Với mục tiêu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng được thường xuyên tiếp cận với các thông tin về ATTP; có từ 80% trở lên cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo các quy định ATTP và vệ sinh môi trường…Thời gian tới, huyện Thuận Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và thành viên BCĐ liên ngành về ATTP từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn; tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình các chợ đảm bảo ATTP trên địa bàn, quy hoạch các vùng chăn nuôi, nuôi trồng tập trung. Tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào của các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở, hộ gia đình, các cá nhân tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP; chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác đảm bảo ATTP cấp xã, thị trấn và mạng lưới cộng tác viên ATTP thôn, xóm, khu phố….

Phượng Duyên