Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm năm 2020

23/03/2020 09:23 Số lượt xem: 127

Thực hiện Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020. Ngày 23/3/2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 15/KH-BQLATP về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm năm 2020.

Theo đó, việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm có mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; cần triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm soát và đánh giá việc thực thi pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; thực phẩm chức năng. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đảm bảo ATTP đúng theo quy định của pháp luật; Thông qua việc kiểm tra, hậu kiểm tại các cơ sở thực phẩm, đánh giá việc cấp các loại giấy phép về ATTP (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, việc tự công bố sản phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm). Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, hậu kiểm phải nhằm ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định...

Để triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm năm 2020 có hiệu quả, tại kế hoạch Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra, hậu kiểm phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm và kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết hợp kiểm tra, hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố sản phẩm/ đăng ký công bố sản phẩm (hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng). Hoạt động hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm được thực hiện thường xuyên tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tự công bố sản phẩm. Tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, hậu kiểm.

Công tác kiểm tra, hậu kiểm tập trung vào hậu kiểm về hồ sơ (việc thực hiện quy định về hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự tự công bố, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/ đăng ký bản công bố (hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng). Tập chung lấy mẫu các sản phẩm được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu lưu thông trên địa bàn. Kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đánh giá, so sánh với quy định của pháp luật.

Đối tượng tiến hành kiểm tra, hậu kiểm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến hậu kiểm tổng số 97 cơ sở và 632 sản phẩm. Trong đó dự kiến số sản phẩm được lấy là 218 sản phẩm. Công tác hậu kiểm được triển khai thực hiện gắn liền với công tác thanh, kiểm tra trong các đợt cao điểm thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh./.

BBT