Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 61
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
47/KH-BQLATTP
Tập huấn kiến thức quản lý chất lượng và ATTP nông thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 201912/11/2019
19/TB-HĐXT
Kết quả phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh dự tuyển12/11/2019
45/KH-BQLATTP
Tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh"05/11/2019
18/TB-HĐXT
Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 201905/11/2019
448/QĐ-BQLATTP
Về việc ban hành bảng tiêu chí đánh giá công tác quản lý An toàn thực phẩm04/11/2019
16/TB-HĐXT
Thay đổi lịch phỏng vấn dự tuyển viên chức vào làm việc vào làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 201930/10/2019
03/KH-BCĐLNATTP
Thực hiện Đề án "Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn" giai đoạn 2020-202128/10/2019
423/QĐ-BQLATTP
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:201523/10/2019
05/TB-HĐXT
Triệu tập thí sinh tham sự phỏng vấn23/10/2019
04/TB-HĐXT
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức Ban Quản lý An toàn thực phẩm năm 201923/10/2019
3393/TB-ATTP
Thông báo về hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trườngY tế21/10/2019
3721/UBND-KGVX
V/v tiếp thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy17/10/2019
389/QĐ-BQLATTP
Thanh, kiểm tra điều kiện ATTP các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh02/10/2019
40/KH-BQLATTP
Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh và cán bộ quản lý về ATTP ngành Công thương02/10/2019
39/KH-BVQLATTP
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 202002/10/2019
378/QĐ-ATTP
V/v thành lập đoàn mua mẫu thực phẩm phục vụ tiểu đề án "Nâng cao năng lực quản lý An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019 - 2020" năm 201930/09/2019
636/QĐ-SNV
V/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 608/QĐ-SNV ngày 13/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở tài Nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh27/09/2019
05/TB-ĐTTr
Thông báo (Lần 2 - HKD Nguyễn Văn Thích)25/09/2019
78/BC-BQLATTP
Kết quả thực hiện các Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về An toàn thực phẩm23/09/2019
38/KH-BQLATTP
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc23/09/2019
34/KH-BQLATTP
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 201916/09/2019
37/KH-BQLATTP
Kế hoạch triển khai Tiểu đề án "Nâng cao năng lực quản lý An toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản giai đoạn 2019 - 2020" năm 201912/09/2019
36/KH-BQLATTP
Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh DVAU nhỏ lẻ, thức ăn đường phố năm 201912/09/2019
35/KH-BQLATTP
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban quản lý An toàn thực phẩm năm 201912/09/2019
74/BC-BQLATTP
Danh sách các sản phẩm đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm (tháng 8/2019)10/09/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|