Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 19
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
08/TB-HĐXT
V/v kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức13/03/2019
04/TB-HĐXT
Nội quy phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh05/03/2019
03/TB-HĐXTVC
Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn25/02/2019
02/TB-BQLATTP
Thay thế 02 văn bản kiểm tra, phỏng vấn thí sinh về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đợt thi xét tuyển viên chức năm 2018Lĩnh vực khác12/02/2019
01/TB-HĐXT
V/v kết quả tiếp nhận danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý An toàn thực phẩm năm 201801/02/2019
53/KH-BQLATTP
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 201931/12/2018
23/TB-BQLATTP
Về việc xét tuyển viên chức năm 201826/12/2018
50/KH-BQLATTP
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 201820/12/2018
22/TB-BQLAATP
V/v thông báo mẫu dấu, chức danh, chữ ký, số điện thoại, địa chỉ trụ sở các Đội Thanh tra Quản lý ATTP thuộc Ban QLATTP17/12/2018
21/TB-BQLAATP
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Trưởng ban - Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh17/12/2018
250/BQLATTP-NV
V/v phối hợp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm12/09/2018
249/BQLATTP-NV
V/v phối hợp tiếp nhận Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp huyện12/09/2018
247/BQLATTP-NV
V/v thông báo sản phẩm không đảm bảo an toàn10/09/2018
244/BQLATTP-NV
V/v thông báo sản phẩm không đảm bảo an toàn, dừng lưu thông trên thị trường06/09/2018
29/KH-BQLATTP
Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 201830/08/2018
28/KH-BQLATTP
Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 201830/08/2018
194/BQLATTP-VP
V/v chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính năm 201807/08/2018
23/KH-BQLATTP
Kế hoạch cải cách hành chính năm 201807/08/2018
136/BQLATTP-TTr
V/v Trao đổi thông tin, phản ánh của doanh nghiệp về công tác an toàn thực phẩm29/06/2018
Số dòng / trangTrang 1/11