Thống kê truy cập

Online : 2441
Đã truy cập : 112753711

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” năm 2023, trong 6 ngày (từ ngày 12/9-21/9) Đội Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm Gia Thuận đã tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các tiểu thương kinh doanh thực phẩm cố định tại 06 chợ trên địa bàn các huyện Gia Bình, Lương Tài và thị xã Thuận Thành.