Đại hội chi bộ Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

07/09/2022 15:48 Số lượt xem: 257

Chiều ngày 5/9, Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Ban Quản lý ATTP tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc và 10/10 đảng viên chi bộ.

                       Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng đã chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cán bộ CCVC, người lao động đoàn kết, phát huy trí tập thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là, công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, sinh hoạt chi bộ nề nếp, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy; công tác phát triển đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong đó công tác tham mưu luôn được chủ động, kịp thời, đảm bảo chất lượng; công tác tài chính, kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; công tác văn thư có nhiều đổi mới; công tác hành chính quản trị được thực hiện chu đáo đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo của lãnh đạo. Những kết quả này, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

          Đại hội cũng thẳng thắn đánh giá những nội dung còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa tạo được sức hút đối với cán bộ, đảng viên; Một số đảng viên công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình còn chưa cao, chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh, còn thể hiện tính e dè nể nang; công tác kiểm tra, giám sát còn chậm so với tiến độ đề ra...

   Biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội

Biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập viết thu hoạch, cam kết thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; mỗi năm tổ chức 01- 02 cuộc sinh hoạt chuyên đề với chủ đề thiết thực. Quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ ít nhất kết nạp 01 đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

 Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như: việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tuyên giáo; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng...

 

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý ATTP tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Chi bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định; các văn kiện trình Đại hội rất cụ thể, chi tiết, đánh giá đúng thực chất; Đại hội nhìn thẳng vào sự thật, nêu lên những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục; trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Bí thư Đảng ủy- Nguyễn Vinh Thanh cũng đề nghị, sau đại hội chi bộ cần sớm xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn. Nhiệm kỳ tới cũng là thời điểm kết thúc 3 năm kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban, Văn phòng cần tập trung tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức, người lao động…Đặc biệt, chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, dành nhiều thời gian thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp cho thời gian tới và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên. Quan tâm tổ chức hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đồng chí nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, các đại biểu cần tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Chi bộ để bầu giữ các vị trí quan trọng của chi bộ.

 

Bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 

Lãnh đạo Ban chúc mừng Bí thư, Phó bí thư chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025
Lãnh đạo Ban chúc mừng Bí thư, Phó bí thư chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

 

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Đồng chí Trần Thị Khúc, Chánh Văn phòng tái đắc cử chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
 

Phượng Duyên