Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành số 2 của BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh: Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP tại huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh

25/04/2022 14:37 Số lượt xem: 231

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; từ ngày 19/4 đến ngày 22/4, Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành số 2 của Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về ATTP tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 tại BCĐ liên ngành về ATTP thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành; 03 BCĐ liên ngành về ATTP xã, phường của 02 địa phương và 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Thuận Thành.


 

Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh số 2 làm việc với BCĐ liên ngành về ATTP thành phố Bắc Ninh

Qua các buổi làm việc cho thấy, công tác đảm bảo ATTP được BCĐ các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định như: ban hành đầy đủ, kịp thời các quyết định kiện toàn BCĐ, thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP; kế hoạch triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP; kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong tháng hành động; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật kiến thức về ATTP...Cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn nêu cao trách nhiệm, có sự chỉ đạo sát sao trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý. Các nội dung kế hoạch triển khai đảm bảo ATTP có sự đổi mới, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tế địa phương.


Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Goldsumi (thị trấn Hồ)

Ngoài làm việc với BCĐ các địa phương, Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Thuận Thành gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Goldsumi (thị trấn Hồ), Bếp ăn tập thể công ty TNHH Sungwoo Vina (KCN Khai Sơn) do Công ty TNHH Olive cung cấp suất ăn và bếp ăn tập thể công ty  TNHH Việt Nam Buwon  (KCN Thuận Thành III) do Công ty TNHH Dyfood cung cấp.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cơ sở xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP; xác nhận tập huấn kiến thức về  ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; hoá đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Điều kiện cơ sở sạch sẽ, đảm bảo nguyên tắc một chiều; thực hiện lưu mẫu thức ăn đầy đủ...Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn vấn đề tồn tại như: việc bố trí kho nguyên liệu chưa khoa học; không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn...

Trong quá trình kiểm tra đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP tới các cơ sở; yêu cầu cơ sở khắc phục ngay các nội dung còn hạn chế và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 15/5, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Được biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, tuyến tỉnh thành lập 03 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành; tuyến huyện, tuyến xã cũng thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý. Trong đó tập trung chủ yếu vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm theo chủ đề năm 2022 của tháng hành động “ Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”./.

Phượng Duyên