Đổi mới công tác thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm

23/09/2022 15:35 Số lượt xem: 32

Xác định công tác thông tin, giáo dục truyền thông là một trong những biện pháp hữu hiệu trong nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, những năm qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn cụ thể; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của người dân trong đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, để giúp người dân được tiếp cận với những nguồn thông tin chính thống và có nhận thức đúng về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP bằng các hình thức đa dạng, phong phú; định kỳ hàng năm tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với mọi đối tượng như: tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo; qua các chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình; qua Zalo, Fanpage; qua băng zôn, pano; khẩu hiệu; in tờ rơi, poster tuyên truyền về đảm bảo ATTP tại các chợ, siêu thị, các nhà hàng, nhà chờ xe busTrong 10 năm (2011-2021), trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 898 hội nghị, hội thảo tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho gần 150.000 người tham gia là cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm, hội viên, đoàn viên, hội nông dân ... ;tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hơn 96.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề; 1.254 chuyên mục, chương trình, phim tài liệu về an toàn thực phẩm; cấp phát và treo 7.578 băng zôn vượt đường, 86 khẩu hiệu, lắp đặt 19 pano tuyên truyền; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh thôn, xã, huyện 185.674; in và phát hành 1.835.876 tờ rơi, áp phích, poster tuyên truyền, 4.589 đĩa thông điệp truyền thông, hơn 10.000 cuốn bản tin, 320 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về an toàn thực phẩm; thực hiện truyền thông qua mạng xã hội tiếp cận được 40.278.430 lượt người theo dõi. Tổ chức gần 90 hội thi, hội diễn, tiểu phẩm ngắn về đảm bảo an toàn thực phẩm… với khoảng gần 3.000 người tham gia.

Chú trọng tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Chú trọng tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Quản lý ATTP tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động của các đoàn thể; đến nay đã xây dựng 48 mô hình an toàn thực phẩm gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư; xây dựng và duy trì hoạt động 72 hợp tác xã, tổ liên kết với 1.213 thành viên về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, 02 câu lạc bộ “Phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”, … Trong 10 năm, các cấp, các ngành cũng tổ chức gần 3.300 lớp tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 240.684 lượt người; tổ chức 139 buổi hội thảo đầu bờ cho 10.424 hội viên, 199 Hội nghị phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho 35.190 cán bộ, hội viên nông dân; hơn 1.000 lớp tập huấn cho trên 80.000 lượt người về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, thu gom, giết mổ, vật tư nông nghiệp và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn; 2.386 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cách sử dụng phân bón, chế phẩm sinh học, cách phân biệt phân bón giả, kém chất lượng... cho 185.243 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý thông tin, quảng cáo an toàn thực phẩm được đẩy mạnh; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Trong 10 năm qua, đã cấp 101 giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm theo quy định đối với các sản phẩm thực phẩm thông qua hình thức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm. Thực hiện quản lý và giám sát hơn 30 hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận bản công bố và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. Trong quá trình giám sát, các cơ sở tổ chức Hội nghị đều tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, nội dung quảng cáo phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm…

Từ việc xác định công tác giáo dục truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, đi trước một bước trong các hoạt động đảm bảo ATTP, đã kịp thời cung cấp thông tin đến cộng đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và ý thức, trách nhiệm của người dân, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phượng Duyên