Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh : Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại cácđịa điểm ăn uống phục vụ các kỳ thi năm 2022

15/06/2022 16:00 Số lượt xem: 79

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-BQLATTP của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh ngày 08/06/2022 về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các kỳ thi năm 2022; Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh ngày 10/06/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Sáng ngày 14/06/2022 Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành làm việc tại 03 điểm thi ( Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Trường THPT Hàn Thuyên và Trường THPT Lý Nhân Tông) để nắm bắt kế hoạch, tổ chức hướng dẫn, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ làm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống gần các khu vực thi. Theo ghi nhận 03 điểm thi trên tổ chức ăn uống từ ngày 14/06/2022-16/06/2022 với hơn 300 suất ăn/bữa được 03 cơ sở cung cấp suất ăn phục vụ cán bộ coi thi.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn giám sát ghi nhận các Điểm thi bố trí nhà ăn, cơ sở vật chất gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp. Tuy nhiên một số cơ sở cung cấp suất ăn chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP; chưa thực hiện đầy đủ việc trang bị bảo hộ lao động cho người trực tiếp chế biến thực phẩm.

Sau khi kiểm tra, giám sát. Đoàn công tác đề nghị các cơ sở cần thực hiện nghiêm túc việc trang bị bảo hộ lao động; có biện pháp phòng chống côn trùng tại khu vực bếp nấu, khu vực ăn; ghi chép sổ kiểm thực đầy đủ, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Các Điểm thi cử cán bộ giám sát việc nhập số lượng suất ăn, kiểm tra cảm quan suất ăn. Đề nghị Điểm thi và các cơ sở tăng cường vệ sinh đảm bảo An toàn thực phẩm theo quy định.

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát công tác bảo đảm ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho đến khi kết thúc kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ coi thi và các thi sinh tham dự kỳ thi./.

Đội TT QLATTP thành phố Bắc Ninh