Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh: Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa điểm ăn uống phục vụ các kỳ thi năm 2022

11/07/2022 16:00 Số lượt xem: 46

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-BQLATTP của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh ngày 08/06/2022 về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các kỳ thi năm 2022; Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh ngày 10/06/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong các kỳ thi năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Ngày 05/07/2022 Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành làm việc tại 07 điểm thi (Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Trường THPT Hàn Thuyên, Trường THPT Lý Nhân Tông, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường THPT Nguyễn Du và Trường THPT Hàm Long) để nắm bắt kế hoạch, tổ chức hướng dẫn, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ làm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống gần các khu vực thi.Theo ghi nhận 07 điểm thi trên tổ chức ăn uống từ ngày 06/07/2022-08/07/2022 với hơn 550 suất ăn/bữa được05 cơ sở cung cấp suất ăn phục vụ cán bộ coi thi.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn giám sát ghi nhận các Điểm thi và cơ sở cung cấp suất ăn bố trí khu vực chế biến đảm bảo diện tích cho các khâu sơ chế, chế biến và khu vực ăn uống đảm bảo sạch sẽ, cơ sở vật chất gọn gàng, dễ làm vệ sinh. Tuy nhiên tại một số cơ sở cung cấp suất ăn chưaxuất trình được giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP; chưa thực hiện đầy đủ việc trang bị bảo hộ lao động cho người trực tiếp chế biến thực phẩm.

Sau khi kiểm tra, giám sát. Đoàn công tác yêu cầu các cơ sở cần thực hiện nghiêm túc việc trang bị bảo hộ lao động; có biện pháp phòng chống côn trùng tại khu vực bếp nấu, khu vực ăn; ghi chép sổ lưu mẫu thức ăn, sổ kiểm thực ba bước đầy đủ và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Các Điểm thi cử cán bộ tham gia giám sát ghi chép việc nhập xuất số lượng suất ăn, kiểm tra cảm quan suất ăn. Đề nghị Điểm thi và các cơ sở tăng cường vệ sinh đảm bảo An toàn thực phẩm theo quy định.

 

Đội TT QLATTP thành phố Bắc Ninh