92% người sản xuất, chế biến thực phẩm được tiếp cận với các thông tin về an toàn thực phẩm

28/04/2022 16:33 Số lượt xem: 38

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 6-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm”, bộ máy hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được kiện toàn từ tỉnh đến xã.


60% nông dân trồng rau ca, kết sản xuất an toàn

Tại 126 xã, phường, thị trấn có cộng tác viên về an toàn thực phẩm. 92% người sản xuất, chế biến thực phẩm; 91,2% người kinh doanh thực phẩm; 93,3% người tiêu dùng và 98,4% lãnh đạo quản lý được tiếp cận với các thông tin về an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất thực phẩm an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm an toàn: 60% nông dân trồng rau thực hiện cam kết sản xuất an toàn, 14% cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ thực hiện cam kết chăn nuôi an toàn.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được nâng cao, với 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; 100% siêu thị được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% sản phẩm nông sản trong siêu thị có nguồn gốc rõ ràng và đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có 3 chợ thực phẩm được quy hoạch và kiểm soát theo tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm; 29,25% cơ sở kinh doanh nông sản, thủy sản tại các chợ  kê khai nguồn gốc xuất xứ; 98% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập thể thuộc diện cấp Giấy chứng nhận hoặc thuộc diện ký cam kết được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; 96,15% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ, lẻ thuộc diện cấp Giấy chứng nhận hoặc thuộc diện ký cam kết được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại...

Nguồn: Báo Bắc Ninh