Các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

06/11/2023 14:23 Số lượt xem: 332

Các chi bộ Thanh tra và Thanh tra – Quản lý ATTP Gia Thuận vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo quyết định số 605- QĐ/ĐUK ngày 24/10/2023 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Dự có đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban; đồng chí Trần Danh Phượng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban.


Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh (đứng thứ hai từ phải sang), Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban cùng các đồng chí cấp ủy chi bộ Thanh tra chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Quang Khánh

Lễ kết nạp đảng viên được các chi bộ tổ chức trang nghiêm, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Sau phần nghi thức, Bí thư các chi bộ đã tiến hành công bố, trao Quyết định kết nạp và chúc mừng đảng viên mới Nguyễn Quang Khánh (chi bộ Thanh tra) và đồng chí Cao Đăng Cường (chi bộ Thanh tra- Quản lý ATTP Gia Thuận) đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng...


Đồng chí Trần Danh Phượng (đứng thứ hai từ phải sang), Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Trưởng ban cùng các đồng chí cấp ủy chi bộ Thanh tra- Quản lý ATTP Gia Thuận chúc mừng đảng viên mới Cao Đăng Cường

Chúc mừng các quần chúng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, Bí thư các chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ trong thời gian dự bị. Đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên mới phải luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần cùng chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới trong hoạt động công tác để các đồng chí trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với niềm tin yêu của các đảng viên trong chi bộ cũng như giữ trọn lời thề thiêng liêng người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Phượng Duyên