Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh

17/05/2022 15:19 Số lượt xem: 60

Năm 2022, Bắc Ninh đề ra kết quả và chỉ số cần đạt trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản đó là: 100% nhiệm vụ kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm của tỉnh được thực hiện. Tổ chức 2-3 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã. Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương tự tăng 10%/năm so với năm 2021; phấn đấu năm 2022 công nhận được ít nhất 50 sản phẩm chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh. Số mẫu giám sát còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, củ, quả; ô nhiễm vi sinh trong thịt; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong thịt và các sản phẩm thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2021. Phấn đấu 95% cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản được cơ quan thẩm quyền thẩm định định kỳ đạt yêu cầu (xếp loại A, B) về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 90%. Nghiệm thu 03 mô hình điểm sản xuất ban đầu an toàn thực phẩm. Triển khai 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Thực hiện thí điểm đề án kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại 08 chợ trên địa bàn 08 huyện/thành phố. Phấn đấu hết năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xác nhận mới 20 - 30 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn. 100% các thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bắc Ninh đề ra 06 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Theo đó, tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện, ban hành và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các quy định và cơ chế chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm chuyển đổi hành vi về an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển các loại hình truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm. Trong đó, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm. Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm; Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Thực hiện cấp phát tờ rơi, poster, sổ tay về an toàn thực phẩm, băng rôn, khẩu hiệu… phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ATTP. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm được phát hiện về ATTP nông, lâm, thủy sản; thông tin về các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, về địa chỉ nơi bày bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi


Tăng cường giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc sản, truyền thống

Tập trung kiểm soát chặt chẽ sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Quan tâm xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Chỉ đạo xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực tỉnh; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tổ chức xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc sản, truyền thống; xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án đã được phê duyệt; Chủ động xử lý các sự cố mất ATTP, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng lực kiểm soát ATTP trong các chuỗi giá trị nông sản.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định định kỳ, giám sát và xử lý vi phạm. Tập trung vào các công đoạn có nguy cơ cao trong toàn bộ chuỗi ngành hàng như lưu thông, buôn bán vật tư nông nghiệp; sản xuất ban đầu; giết mổ gia súc, gia cầm; sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản nhỏ lẻ. Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Thực hiện công tác hậu kiểm, kiểm soát các chỉ tiêu ATTP; tổ chức thẩm định, thẩm định định kỳ, tái thẩm định đối với cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý theo quy định; tổ chức ký cam kết và giám sát việc tuân thủ các nội dung cam kết đã ký...

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản các cấp. Ứng dụng tiến bộ KHCN, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Nâng cao chất lượng công tác cảnh báo nguy cơ, kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm; tiếp tục đầu tư trang thiết bị, kit test, duy trì các hoạt động kiểm nghiệm nhanh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; 100% các thủ tục hành chính triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 4; hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, phân công cán bộ, bộ phận phụ trách sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Với các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, sẽ góp phần quan trọng để Bắc Ninh đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương về an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm; xây dựng chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Phượng Duyên