Chi bộ Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

28/04/2022 16:13 Số lượt xem: 115

Chi bộ Thanh tra- Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Hoàng Trung Kiên theo quyết định số 320 - QĐ/ĐUK ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


 

Các đồng chí đảng viên chi bộ chúc mừng đảng viên mới Hoàng Trung Kiên

Tại buổi lễ, đã tiến hành công bố, trao Quyết định kết nạp và chúc mừng đảng viên mới Hoàng Trung Kiên đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Hoàng Trung Kiên đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ Thanh tra- Quản lý ATTP huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ trong thời gian dự bị. Đồng thời đề nghị đảng viên mới Hoàng Trung Kiên phải luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần cùng chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đội TTQLATTP Tiên Du - Từ Sơn