Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

11/10/2021 13:58 Số lượt xem: 122

Chiều ngày 8/10, chi bộ Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Hoàng Kim Thân. Dự có đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cùng toàn thể 8/8 đảng viên chi bộ.

Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới Hoàng Kim Thân. Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh- Bí thư Đảng uỷ trao quyết định và chúc mừng quần chúng Hoàng Kim Thân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng uỷ Ban và Chi bộ Văn phòng chúc mừng

đảng viên mới Hoàng Kim Thân

Trước cờ Tổ quốc, Cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Hoàng Kim Thân đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ Văn phòng đã giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ trong thời gian dự bị. Đề nghị đồng chí Hoàng Kim Thân phải luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần cùng chi bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phượng Duyên