Đồng chí Vương Quốc Tuấn- Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tinh làm việc với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

23/09/2021 10:16 Số lượt xem: 103

Chiều ngày 22/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh. Cùng dự có một số lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Về phía Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh có đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Trưởng ban; các đồng chí trong Ban lãnh đạo và Trưởng, Phó các phòng, đội trực thuộc.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn- Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, Bắc Ninh là 1 trong 3 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm; tháng 01/2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho phép kéo dài thời gian thí điểm đến năm 2023. Qua hơn 3 năm đi vào hoạt động, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn; hệ thống các văn bản pháp luật về ATTP được xây dựng và từng bước hoàn thiện; công tác quản lý về ATTP được toàn diện, thống nhất, xuyên suốt và hiệu quả hơn. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, tỷ lệ cơ sở đạt tăng 4%, số tiền phạt trung bình/cơ sở tăng gần 2,4 lần so với giai đoạn trước; công tác quản lý cơ sở và quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện nghiêm túc; công tác giám sát, phòng ngừa, quản lý ngộ độc thực phẩm được triển khai đồng bộ; tình hình ngộ độc thực phẩm giảm, giai đoạn 2011-2015 xảy ra 141 vụ với 1697 người mắc, giai đoạn 2016-2021 xảy ra 9 vụ với 374 người mắc...


 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chiếm 86%; tình trạng tồn dư hoá chất bảo vệ thực vật, các chất độc hại trên nông sản, nguyên liệu thực phẩm vẫn còn; việc kiểm soát độ an toàn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố…còn gặp nhiều khó khăn...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban cần tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm tạo chuyển biễn rõ nét hơn nữa trong công tác đảm bảo ATTP.Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt; tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về ATTP trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong đời sống dân sinh, ATTP tại các chợ, thức ăn đường phố, cơ sở nhỏ lẻ; quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống cộng tác viên ATTP ở cơ sở. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí quy định tạm thời về ATTP đối với từng nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiếp tục phối hợp đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, xây dựng chuyên mục “An toàn thực phẩm vì sức khoẻ cộng đồng”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP; quan tâm cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Về những kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Ban phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban trình UBND tỉnh xem xét; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế nghiên cứu, việc bàn giao trụ sở làm việc cho Ban. Đối với các kiến nghị, đề xuất khác giao các Sở, ngành, Ban Quản lý ATTP tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch TT UBND tỉnh và ý kiến đóng góp của các Sở, ngành. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban sẽ bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả. Đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Phượng Duyên - Việt Phương