Giải đáp thắc mắc liên quan đến cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

04/08/2022 09:27 Số lượt xem: 26

Phúc đáp Công văn số 280722/CV-WELV của Công ty TNHH Welstory Việt Nam về việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 26, Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 định nghĩa “Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự”. Do vậy, đối với hình thức kinh doanh cà phê, nước giải khát, đồ ăn nhanh… trên ô tô lưu động tại các vị trí chỉ định nằm trong khuôn viên nhà máy của Công ty được hiểu là kinh doanh thức ăn đường phố. 

Tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm quy định: Loại hình “Kinh doanh thức ăn đường phố” không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Đối với yêu cầu về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh cà phê, nước giải khát, đồ ăn nhanh…  trên xe hàng lưu động của Công ty phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố được quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

Vậy Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh phúc đáp để Công ty Công ty TNHH Welstory Việt Nam biết và thực hiện./.

Tải Văn bản phúc đáp Tại đây.

BBT