Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, đảm bảo An toàn thực phẩm

30/11/2023 10:40 Số lượt xem: 42

Với mục đích Giám sát thường xuyên nhằm đánh giá nguy cơ chủ yếu gây ô nhiễm thực phẩm từ đó đưa ra cảnh báo cho các nhà quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; Xây dựng được hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm (ATTP) và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm dựa vào bằng chứng; Đề xuất giải pháp cải thiện công tác đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ban hành  Kế hoạch số 23/KH-BQLATTP ngày 15/03/2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2023.


 

Theo đó, tính đến tháng 10 năm 2023 Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã lấy tổng số 1530 mẫu. Trong đó chủ yếu là nhóm mẫu Rau, củ tươi sống với 254 mẫu, nhóm mẫu Bún ướt/bánh phở/bánh cuốn/bánh đúc/bánh đa nem với 175 mẫu, nhóm mẫu Thịt và sản phẩm chế biến từ thịt ăn ngay (xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt quay, ruốc, chả nướng, thịt nướng…) và giò chả với 300 mẫu…Kết quả gửi viện kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương số mẫu đạt 1282 mẫu chiếm tỷ 83,8%, số mẫu không đạt 248 mẫu chiếm tỷ lệ 16,2%; Tổng số chỉ tiêu 5900 chỉ tiêu, kết quả 5511 chỉ tiêu đạt chiếm tỷ lệ 93,4% và 389 chỉ tiêu không đạt chiếm tỷ lệ 6,6%.

            Công tác Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm là hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng cũng như nâng cao ý thức của người kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm. Đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh./.

Văn Tự