Kết quả Công tác an toàn thực phẩm tháng 4, Kế hoạch công tác tháng 5

20/04/2022 14:55 Số lượt xem: 142

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chú trọng triển khai làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tháng 04/2022, Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ATTP và Tháng hành động vì ATTP năm 2022, tiến hành thanh,  kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 13 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm,…

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Theo đó, trong công tác tham mưu, chỉ đạo, Ban quản lý ban hành các văn bản điều hành hoạt động chuyên môn như: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022; tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022… Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện/thành phố trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục xin ý kiến đóng góp nội dung Quy định tạm thời Bộ tiêu chí “Chợ kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh”.

Qua đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đạt được những kết quả như: Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài.Trong tháng 4, tuyến tỉnh tổ chức đăng 19 tin/bài trên trang thông tin điện tử của Ban, đẩy mạnh tuyên truyền qua pano điện tử, băng rôn, băng đĩa, gửi 56.550 tin nhắn tuyên truyền; Tổ chức 01 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 01 cơ sở với 11 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 15 tin bài/40 lần phát;cấp phát 100 tờ rơi, treo 01 băng rôn và 01 áp phích; Tổ chức 12 lớp tập huấn, cập nhập kiến thức về an toàn thực phẩm cho 65 cơ sở với 184 người tham gia. Với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh tiếp nhận 06 hồ sơ công bố, 86 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 78 cơ sở. Tiếp nhận 33 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.


Công tác thanh, kiểm tra được triển khai theo đúng kế hoạch

Cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được Ban quản lý triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Theo đó, tuyến tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 24 cơ sở, trong đó 22 cơ sở đạt yêu cầu, 02 cơ sở không đạt yêu cầu; Tuyến huyện, xã, tiến hành kiểm tra 57 cơ sở, trong đó 23 cơ sở đạt yêu cầu, 34 cơ sở không đạt yêu cầu. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, tổ chức thành công Hội nghị triển khai Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Tại Hội nghị có 07 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021.


Tổ chức thành công Hội nghị Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tháng 5/2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thuộc Ban làm tốt công tác chuyên môn trong đảm bảo ATTP. Tích cực phối hợp chặt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP góp phần hạn chế nguy cơ mất ATTP, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng./.

Việt Phương