Kết quả Công tác an toàn thực phẩm tháng 5, Kế hoạch công tác tháng 6

17/05/2022 15:13 Số lượt xem: 41

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chú trọng triển khai làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tháng 05/2022, triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, triển khai kế hoạch và thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA games 31) tại Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 5, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Theo đó, trong công tác tham mưu, chỉ đạo, Ban quản lý ban hành các văn bản điều hành hoạt động chuyên môn như: Ban hành Kế hoạch Phối hợp triển khai đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” năm 2022, Kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2022…; triển khai kế hoạch và ra quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA games 31) tại Bắc Ninh.Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện/thành phố trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tiếp tục xin ý kiến đóng góp nội dung Quy định tạm thời Bộ tiêu chí “Chợ kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh”.

Trên cơ sở triển khai tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đạt được những kết quả như: Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm được đẩy mạnh và thực hiện đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài.Trong tháng 5, tuyến tỉnh tổ chức đăng 24 tin/bài trên trang thông tin điện tử của Ban, đẩy mạnh tuyên truyền qua pano điện tử, băng rôn, băng đĩa, gửi 22530 tin nhắn tuyên truyền; Tổ chức 03 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 04 cơ sở với 62 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 33 tin bài/281 lần phát;cấp phát 6600 tờ rơi, treo 800 áp phích; Tổ chức 14 lớp tập huấn, cập nhập kiến thức về an toàn thực phẩm cho 48 cơ sở với 227 người tham gia. Về công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh tiếp nhận 04 hồ sơ công bố, 65 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 51 cơ sở. Tiếp nhận 72 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.


Kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ ăn uống cho Ban tổ chức, các đoàn thể thao trong thời gian diễn ra SEA Games 31 trên địa bàn Bắc Ninh

Cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được Ban quản lý triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Toàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 129 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh trực tiếp kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ ăn uống cho Ban tổ chức, các đoàn thể thao trong thời gian diễn ra SEA Games 31 trên địa bàn Bắc Ninh tại các điểm: Khách sạn Le Indochina, khách sạn Grand Phoenix (Thành phố Bắc Ninh) với hơn 300 người là vận động viên, trọng tài, quan chức, khách mời và ban tổ chức đến hết ngày 22/5/2022.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tháng 6/2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thuộc Ban làm tốt công tác chuyên môn trong đảm bảo ATTP. Tích cực phối hợp chặt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP góp phần hạn chế nguy cơ mất ATTP, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng./.

NTVP