Kết quả Công tác an toàn thực phẩm tháng 8, Kế hoạch công tác tháng 9

19/08/2022 10:02 Số lượt xem: 256

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022. Trong tháng 8/2022, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chú trọng triển khai làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


Công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch công tác với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Theo đó, trong công tác tham mưu, chỉ đạo, Ban quản lý ban hành các văn bản điều hành hoạt động chuyên môn như: Ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII, Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm Liên hoan Tiếng kèn đội ta, Kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm…..;Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện/thành phố trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn… ; Xin ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” giai đoạn 2017-2021.

Trên cơ sở triển khai tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đạt được những kết quả như: Các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm được đẩy mạnh và thực hiện đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài.Trong tháng 8, tuyến tỉnh tổ chức đăng 14 tin/bài trên trang thông tin điện tử của Ban, cung cấp tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền qua pano điện tử, băng rôn, băng đĩa; Tổ chức 01 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 01 cơ sở với 15 người  trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuyến huyện, xã thực hiện phát thanh 39 tin bài/289 lần phát;cấp phát 200 tờ rơi, tờ gấp; Tổ chức 20 lớp tập huấn, cập nhập kiến thức về an toàn thực phẩm cho 83 cơ sở với 353 người tham gia. Về công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận, tiếp nhận hồ sơ, toàn tỉnh tiếp nhận 45 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 66 cơ sở. Tiếp nhận 28 giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, cũng được Ban quản lý triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Toàn tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 121 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch công tác tháng 9/2022. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các phòng, đội thuộc Ban làm tốt công tác chuyên môn trong đảm bảo ATTP. Thực hiện công tác thanh, kiểm tra tết Trung thu năm 2022 theo kế hoạch. Tích cực phối hợp chặt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP góp phần hạn chế nguy cơ mất ATTP, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng./.

Văn phòng