Kết quả kiểm tra điều kiện An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn năm 2023

30/11/2023 10:34 Số lượt xem: 26

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Đội Thanh tra Quản lý An toàn thực phẩm huyện Tiên Du – thành phố Từ Sơn thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn năm 2023.

Theo đó, từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 23/11/2023 đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 37 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (12 cơ sở sản xuất, 25 cơ sở kinh doanh thực phẩm). Đoàn kiểm tra lấy 8 mẫu thực phẩm để test nhanh (Phẩm màu 5, Hàn the 2, Formol 2). Kết quả 9/9 mẫu đạt.


Ảnh: Đoàn kiểm tra tại cơ sở sản xuất bánh phu thê Minh Thu tại Phường Đình Bảng, TP Từ Sơn

Trong quá trình kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đoàn kiểm tra đã lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định tiêu chuẩn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chú trọng việc thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ sở, thực hành lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn./.

Nguyễn Liên