Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn

28/04/2022 16:50 Số lượt xem: 232

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Từ ngày 21/4 đến ngày 28/4, Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành số 1 của Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về ATTP tỉnh do ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với BCĐ liên ngành của huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn về việc triển khai công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động. Tại các buổi làm việc cho thấy, BCĐ liên ngành các địa phương đã xây dựng kế hoạch, ban hành đầy đủ, kịp thời các quyết định kiện toàn BCĐ, thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về ATTP trong tháng hành động; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật kiến thức về ATTP...Các cấp, chính quyền địa phương luôn nêu cao trách nhiệm, có sự chỉ đạo sát sao trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý.


Đoàn làm việc với BCĐ liên ngành thành phố Từ Sơn

Sau buổi làm việc với BCĐ huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn, Đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định về ATTP tại 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Du và 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Quá trình kiểm tra cho thấy, các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; về mặt hồ sơ, giấy tờ cơ sở xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP; xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm…. Điều kiện cơ sở, vật chất sạch sẽ, có khu chế biến riêng biệt, máy móc, trang thiết bị chế biến được đảm bảo...Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn còn vấn đề tồn tại như: hệ thống mành rèm chống côn trùng chưa đảm bảo, chưa cung cấp được một số hóa đơn mua bán hàng hóa, việc thực hiện lưu mẫu chưa đảm bảo….

Đoàn kiểm tra tại nhà hàng Trâu ngon quán (Phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn)
 

Ghi nhận kết quả tại các buổi làm việc, Đoàn đề nghị các cơ sở tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, đồng thời yêu cầu cơ sở xuất trình các hồ sơ liên quan, làm báo cáo giải trình và cử người đại diện có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh theo lịch hẹn. Trong quá trình kiểm tra đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn./.

Việt Phương