Lãnh đạo Đảng uỷ Khối CCQ & DN tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

11/10/2021 14:20 Số lượt xem: 90

Chiều 8/10, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2021 tại chi bộ Văn phòng, trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và toàn thể 9/9 đảng viên chi bộ Văn phòng.

Tại buổi sinh hoạt các đảng viên được thông tin nhanh kết quả chuyến tham dự hội nghị các Chủ tich Quốc hội thế giới lần thứ 5 và thăm một số nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2021.

Tháng 9/2021, chi bộ Văn phòng đã tập trung lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật, đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tham mưu cho Đảng uỷ ban hành 05 văn bản chỉ đạo; cử 02 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới; triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2021. Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, nghiên cứu khoa học, văn thư lưu trữ... Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021, chi bộ tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tổ chức tốt hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tiếp tục rà soát quần chúng ưu tú đủ điều kiện để xem xét, cử tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; thực hiện kiểm tra 01 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch...

Hội nghị có 05 ý kiến thảo luận của đảng viên tập trung vào một số nội dung như: mở rộng thành phần hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá tới quần chúng tại chi bộ; việc giao nhận mẫu giám sát mối nguy; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên Bản tin an toàn thực phẩm và Cổng thông tin điện tử thành phần; việc tạo hồ sơ, xử lý văn bản qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành; việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022...


Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh


Đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Văn Vững, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Vinh Thanh- Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh ghi nhận Chi bộ Văn phòng đã tổ chức buổi sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định; các đảng viên thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần giải quyết. Chi bộ đã đánh giá cụ thể, sát sao kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 9 và đề ra chương trình công tác tháng 10 chi tiết; phân công đảng viên đảm nhiệm cụ thể, rõ ràng. Các đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai nghiêm túc chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đơn vị...


Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh- Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối CCQ &DN tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

Đồng chí Nguyễn Vinh Thanh- Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh cũng yêu cầu chi bộ Văn Phòng cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ &DN tỉnh và đồng chí Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; bổ sung vào chương trình công tác tháng 10 và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí cũng giải trình một số ý kiến của đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban.


Đồng chí Trần Thị Khúc- Bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Bí thư chi bộ Trần Thị Khúc trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chi bộ sẽ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phượng Duyên - Việt Phương