Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn thực phẩm

15/05/2023 09:42 Số lượt xem: 68

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Bắc Ninh trong việc tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm. Những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn.


Công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo ATTP được triển khai thông qua nhiều hình thức

Theo thống kê toàn tỉnh hiện có hơn 54.000 đoàn viên thanh niên. Đây là lực lượng lao động đang có mặt trên tất cả lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm và tiêu dùng thực phẩm. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm sẽ góp phần tạo sức lan toả trong cộng đồng dân cư về đảm bảo an toàn thực phẩm. Xác định vai trò của thanh niên trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm như lồng ghép các nội dung tuyên truyền về an toàn thực phẩm thông qua các hoạt động, chương trình lớn của đoàn như Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng công nhân… Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tình nguyện tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm cho ĐVTN và nhân dân, tích cực tổ chức các lớp tập huấn, các diễn đàn trao đổi, các hội thi, hội thảo về an toàn thực phẩm cho ĐVTN….Có thể thấy, từ việc chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động đảm bảo ATTP trong ĐVTN đã mang lại nhiều kết quả tích cực góp phần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.


Công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo ATTP thông qua các hội thi

Theo đó, toàn tỉnh có gần 10.000 tin, bài viết được đăng tải trên website của Tỉnh Đoàn, các trang fanpage, các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các bài viết chia sẻ gương điển hình trong tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm thu hút trên 110.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Cùng với đó, BTV Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa hoạt động tuyên truyền về ATTP thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn tìm hiểu về thực phẩm sạch, tuyên truyền Thanh niên Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn…, kết quả đã tổ chức 50 hội thi, hội diễn, tiểu phẩm ngắn về an toàn thực phẩm thu hút trên 12.000 lượt ĐVTN tham gia và cổ vũ; Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động thường niên như Ngày hội thanh niên nói không với thực phẩm bẩn; Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tình nguyện tham gia tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức các đội hình xe lưu động tuyên truyền về lợi ích của việc đảm bảo an toàn thực phẩm…Tính đến nay, toàn tỉnh thành lập và duy trì 126 đội hình xung kích phối hợp với các ngành đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại địa phương; ra quân treo gần 3.000 chiếc băng rôn, phát 120.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại các khu chợ, khu đông dân cư, các siêu thị mini, các cửa hàng cung cấp thực phẩm…; Ngoài ra, để đảm bảo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có đầy đủ kiến thức về đảm bảo ATTP, có các kỹ năng xử lý những tình huống khi gặp phải khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tổ chức trưng bày, giới thiệu tới ĐVTN và nhân dân gần 1.000 sản phẩm, thực phẩm sạch đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã do ĐVTN làm chủ. Nhìn chung, các hoạt động được các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.


Tổ chức các đội hình xe lưu động tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn thực phẩm trong ĐVTN, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trong công tác vận động, tuyên truyền đảm bảo ATTP. Bên cạnh đó, tích cực nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên các các cấp, đẩy mạnh tư duy đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động phối hợp, tổ chức tuyên truyền về đảm bảo ATTP; phát hiện kịp thời cách làm hay, sáng tạo, các mô hình, các gương thanh niên điển hình trong tình nguyện tham gia đảm bảo ATTP; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đấu tranh, tố giác với những trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP nhằm kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan có hướng xử lý kịp thời./.

BBT