Quế Võ triển khai công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tháng hành động “Vì An Toàn Thực Phẩm” năm 2022

20/04/2022 16:00 Số lượt xem: 136

Triển khai tháng hành động “Vì An Toàn Thực Phẩm” năm 2022. Ngày 15/4/, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Quế Võ đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ.Triển khai tháng hành động “Vì An Toàn Thực Phẩm” năm 2022. Ngày 15/4/, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Quế Võ đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Quế Võ.


 

Đoàn kiểm tra tại cửa hàng Winmart+ huyện Quế Võ

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở đều chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm như có giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoặc cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, có hợp đồng và lưu trữ hóa đơn mua hàng hóa thực phẩm, nhân viên được khám sức khỏe định kỳ và có giấy xác nhận tập huấn về kiến thức ATTP. Điều kiện cơ sở vật chất và các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm được trang bị đầy đủ như: có giá kệ để kê đựng hàng hóa, có tủ để trưng bày và bán đối với nhưng sản phẩm là thức ăn chín….

Để thực hiện tháng hành động “Vì An toàn thực phẩm” năm 2022, Đoàn tiếp tục tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và một số BCĐLNATTP xã, thị trấn đến ngày 15/05/2022, trong đó thực hiện việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.  Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, thông qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP./.

Tuấn Vũ