Quế Võ triển khai kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Quế Võ

03/08/2022 08:43 Số lượt xem: 34

Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm  trong mùa hè nắng nóng trên địa bàn huyện Quế Võ và các khu công nghiệp Quế Võ, Đội Thanh tra - quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Quế Võ tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các KCN Quế Võ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Quế Võ từ ngày 10/07đến ngày 30/08/2022.

Qua kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh tại Khu công nghiệp Quế Võ tổ chức cho công nhân viên ăn uống dưới 3 hình thức: Công ty tự tổ chức nấu ăn tại bếp ăn tập thể, Công ty tổ chức bếp ăn tập thể nhưng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nấu tại bếp và một số công ty không tổ chức nấu ăn tại bếp mà thuê cơ sở cung cấp dịch vụ vận chuyển suất ăn sẵn tới nhà ăn của công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm như: có giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ đủ điều kiện về ATTP (hoặc hồ sơ cam kết đảm bảo ATTP), hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ xác nhận tập huấn về kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm, hàng hóa kinh doanh, thực hiện ghi chép sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn đầy đủ; và kiểm tra điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở: khu vực sơ chế chế biến thực phẩm trang bị đầy đủ dụng cụ như bàn sơ chế, chế biến tách riêng, các khu sơ chế, nấu, chia thức ăn chín được phân riêng từng khu vực…, công ty có bố trí nhà ăn thoáng mát, có bàn ghế để phục vụ ăn uống. Ý thức thực hành của người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm cũng được chủ cơ sở đôn đốc và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm .


Đoàn Kiểm tra nhà ăn của cơ sở tại KCN Quế Võ  (bếp ăn tập thể công ty TNHH Talway)

Tuy nhiên một số cơ sở tự tổ chức nấu ăn tại bếp ăn tập thể nhưng chưa thực hiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (hoặc cam kết đảm bảo ATTP đã hết hạn) với cơ quan chức năng, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn cơ sở thực hiện cam kết để đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với công ty không tổ chức nấu ăn tại bếp mà thuê cơ sở cung cấp dịch vụ vẩn chuyển suất ăn sẵn tới nhà ăn của công ty, Đoàn hướng dẫn và đề nghị công ty cử nhân viên phụ trách về ATTP giám sát, kiểm tra quá trình vận chuyển, bảo quản, chia thức ăn chín để đảm bảo ATTP cho công nhân viên, người sử dụng dịch vụ.

Để đảm bảo ATTP, phòng tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra, sau mỗi buổi làm việc với cơ sở Đoàn tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm./.

Nguyễn Cúc