Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

04/08/2022 08:56 Số lượt xem: 13

Ngày 03/8/2022 Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 222/QĐ-BQLATTP Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh: Tải Quyết định tại đây.

BBT