Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

17/11/2023 14:33 Số lượt xem: 52

 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2023 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Xem Quyết định tại đây./.